ETU tillgänglighetsgranskar webb åt Region Norrbotten

För att veta om en webbplats uppfyller lagkraven måste den analyseras och granskas. Läs om hur arbetet gick till med Region Norrbottens webbplats.

Under hösten 2022 lanserades nya norrbotten.se. Målet med den nya webbplatsen var att den skulle bli en servicewebb som bättre svarar upp mot användares behov. I arbetet har tillgänglighet varit en stor pusselbit.

God tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webbplatsen, och detta är viktigt för oss, säger Ulrika Leijon Åhlander, som är webb- och intranätansvarig på Region Norrbotten. Det innebär att även personer med funktionsnedsättning kan uppfatta, förstå och navigera på vår nya webbplats, och vår webb ska ju vara en hjälp för alla, fortsätter hon.

– Ulrika Leijon Åhlander, webb- och intranätansvarig, Region Norrbotten

Om tillgänglighetsgranskningen som ETU gjort

Inför lanseringen av nya norrbotten.se behövde tillgängligheten granskas för att säkerställa att webbplatsen lever upp till kraven i lagen om digital offentlig service (den så kallade DOS-lagen).
ETU granskade webbplatsen utifrån lagens tillgänglighetskrav som finns beskrivna i den europiska standarden EN 301 549. I våra granskningar tar vi med även DIGG:s testpunkter.
Tillgänglighetsgranskningen görs manuellt av minst två av våra experter inom tillgänglighet. De använder i sin granskning olika valideringsverktyg, som exempelvis valideringsverktyg för att kontrollera kontraster, och externa verktyg som Web Developer Toolbar, WAVE, Accessibility Insights, Siteimprove och Lighthouse. I granskningen ses både HTML och CSS över.

Granskningen av webbplatsen genomfördes på PC. Vi gjorde även stickprov på webbplatsen i iPhone, Android mobil samt skärmläsare NVDA, Jaws, VoiceOver och TalkBack.

Läs mer om lagen, tillgänglighetskrav och metod

Lagen om digital offentig service (DOS-lagen)

Standarden EN 301 549

Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Avslutade ord från ETU

Med över två miljoner besök om året är norrbotten.se en av regionens viktigaste informationskällor, och vi är väldigt stolta över att få vara med på deras tillgänglighetsresa, säger Stina Johansson, som är senior tillgänglighetsexpert på ETU.

Kolla gärna in Region Norrbottens nya webbplats

Vid lanseringen var webbplatsen också en av Sveriges mest tillgänglighetsanpassade – stort grattis till detta säger vi på ETU!

Behöver du också få din webbplats tillgänglighetsgranskad av experter?

Vi på ETU tillgänglighetsgranskar och analyserar alla typer av webbplatser, extranät, intranät och appar, för att säkerställa god digital tillgänglighet.

Tillgänglighetsgranskningar

Vår erfarenhet av tester med användare gör att vi kan ge goda råd kring vad som gör innehåll begripligt, logiskt och användbart för användare.

Test med användare

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Katarina Loodh

Katarina Loodh

Projektledare och tillgänglighetsexpert Sundbyberg, Uddevalla, Trollhättan
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Till början av sidan
Snabbanslutning