Om ETU

Så började det

Vi startade ETU 1995, med visionen att göra entreprenörskap, tillgänglighet och utbildning på ett annorlunda sätt. Vi ville bygga ett företag som bottnar i respekt, glädje, nyfikenhet och prestigelöshet. Genom att prata, skratta, arbeta, fundera, testa, utbilda, mötas skapar vi ett företag tillgängligt och inkluderande för alla våra medarbetare. Detta återspeglar sig i våra möten med kunder och deltagare.

Idag

Idag finns vi på ett 30-tal orter runtom i Sverige och inom företaget talas ett 15-tal olika språk. Vi tycker själva att vi väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning, komma från ett annat land och vet vad det innebär att leva i såväl storstad som på landsbygden.

Vi vill hjälpa dig att hitta din plats i livet

Detta gör vi genom coachning och matchning, så du snabbt kan komma in i arbetslivet – ifall du av olika anledningar hamnat utanför. Det gör vi också genom att stötta dig i arbetet med att starta eget företag, och genom att vi jobbar med digital tillgänglighet, så alla kan ta till sig av information – och ingen exkluderas.

ALLT detta gör vi med mycket glädje och stor ambition – tillsammans blir vi starka!

Massor av människor i små bubblor - av olika kön och ursprung.
Snabbanslutning