Användartest

ETU gör användartest på alla typer av webbplatser, extranät, intranät och appar ihop med våra testare, som har olika former av funktionsnedsättningar, för att säkerställa god digital tillgänglighet. Vår långa erfarenhet av tester med användare gör att vi kan ge goda råd kring vad som gör innehåll begripligt, logiskt och användbart för alla användare.

Test med användare

Syftet med en att testa med användare, och göra ett användartest, är att du får en översikt över de viktigaste användbarhets- och tillgänglighetsbristerna, som ett underlag för att göra din webbplats tillgänglig och enkel att använda.

Vi testar tillsammans med användare som har någon form av funktionsnedsättning (och deras hjälpmedel om sådana används), men även användare utan en konstaterad funktionsnedsättning.

En användartest kan göras med olika ambitionsnivåer och i olika faser. Tester kan göras på exempelvis skisser, prototyper eller färdiga produkter. Tidig och återkommande testning med användare är nyckeln till en lyckad produkt.

Du tillsammans med oss väljer ut vad som ska testas, syftet med testen. Utifrån syftet skapas uppgifter som användaren utför. Användaren uppmanas att tänka högt under testen. Vid testen deltar alltid en testledare som observerar och ställer frågor för att få ut så mycket som möjligt från varje test.

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Från testens underlag gör vi en expertanalys av resultatet och ger åtgärdsförslag för att göra produkten bättre. Vår styrka som tillgänglighetsexperter är erfarenheten av vilka åtgärder som förbättrar för användare och särskilt användare med funktionsnedsättningar samt vilken teknik som ska användas.

Se vad vi gör mer inom tillgänglighet

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå