Karriärvägledning

Hos oss får du stöd i att välja din väg till utbildning och arbete efter dina individuella förutsättningar.

Närbild på händer, dator, pennor på ett bod. Bilden symboliserar aktivt arbete.

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder ETU Karriärvägledning på kontoret i Enköping. Målet med insatsen är att ge dig ett fördjupat och individuellt stöd i att välja fortsatt väg mot studier eller arbete.

Förberedande och motiverande aktiviteter inför arbete och studier

Syftet med insatsen är:

 • Att ge dig stöd och möjlighet till att göra väl genomtänkta val för att hitta hållbara vägar till utbildning och arbete
 • Att du ska bli mer medveten om dina kompetenser och förmågor samt vad som behöver utvecklas kompetensmässigt för att uppnå ditt mål
 • Att du ska få en ökad medvetenhet kring kontinuerlig kompetensutveckling och vikten av livslångt lärande
 • Att du ska vidga dina perspektiv och bli mer medveten om vilka möjligheter som finns utanför dina tidigare erfarenheter

Karriärvägledningen består av två delar

Del 1 – Uppstart och Fördjupad Kartläggning, max 5 dagar

Karriärvägledningen inleds med en fördjupad kartläggning där vi kartlägger vad du gjort tidigare så att vi kan lägga upp ett program med individuella insatser som passar dig. Vi tittar på tidigare studier och arbeten, dina kompetenser och färdigheter, intressen och behov. Du kommer att ha två Individuella kartläggningssamtal med vår studie- och yrkesvägledare. Den individuella kartläggningen ligger till grund för den fortsatta kvalificerade karriärvägledningen, Del 2.

Del 2 – Kvalificerad kartläggning, max 35 dagar

Den andra delen innefattar fördjupat individuellt stöd för att vägleda och coacha dig mot de mål ni satt upp i Del 1. Det sker genom individuella vägledningssamtal, självständigt arbete och gruppaktiviteter. Målet är att du ska ha en plan för ditt framtida arbetsliv.

Följande obligatoriska aktiviteter ingår:

 • Individuella karriärvägledningssamtal
 • Val och framtidsplaner – din karriärplan
 • Studiebesök hos utbildningssamordnare
 • Studiebesök på arbetsplatser
 • Möte med förebilder
 • Kunskap om arbetsmarknaden, utbildningsvägar, studiefinansiering och omvärldsbevakning
 • Hälsa och stresshantering i förhållande till arbete och studier

Valbara aktiviteter:

 • Rättigheter och skyldigheter i arbetslivet
 • Digital kompetens
 • Självständigt arbete
 • Studiebesök
Tre unga tjejer sitter runt ett bord och diskuterar. Den ena tjejen har sin dator uppslagen.

Omfattning

Tiden hos oss är totalt 8 veckor – oavsett om du går hel- eller halvtid.

Plats

Tjänsten karriärvägledning erbjuds i Enköping.

Hitta till vårt kontor i Enköping.

Så går du tillväga för att ansöka

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som bestämmer om du behöver Karriärvägledning. När det är beslutat får du komma till oss på ETU för ett första möte för introduktion och planering.

Arbetsförmedlingens webbplats

Kontakta oss så berättar vi mer!

Maria Richthoff – kursansvarig
Sita Solin – Studie- och yrkesvägledare
Hani Ibrahim – utbildare/coach

Foto på Maria Richthoff

Maria Richthoff

Matchningskoordinator, säljansvarig Enköping
Foto av Sita Solin

Sita Solin

Studie- och yrkesvägledare