Arbetsträning

Arbetsträning innebär att du under en period får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får då möjlighet att utföra arbetsuppgifter med hjälp av handledning utan några krav på produktivitet. Vårt upplägg för arbetsträning sker i en administrativ miljö, med syfte att förbereda och rusta dig med målet att komma tillbaka till arbetslivet.

Superglad tjej vid sin dator - hon utstrålar att hon lyckats med något bra

Tjänsten är till för dig som står långt från arbetsmarknaden och behöver träna tillbaka till arbetslivet utifrån olika nedsättningar. Genom din kontakt på kommunen och Arbetsförmedlingen kan du få möjlighet till arbetsträning.

Vi erbjuder

  • Arbetsträning
  • Förstärkt Arbetsträning
  • Etableringsfas (arbetsträning med handledare för nyanlända)

Vad innebär arbetsträning?

Arbetsträning kan handla om att delta i olika arbetssituationer, till exempel att umgås med arbetskamrater eller utföra mindre arbetsuppgifter. Du får också bekanta dig med krav och förväntningar som kan finnas på en arbetsplats. Genom att arbetsträna kan du få erfarenhet och referenser som kan underlätta för dig att få ett framtida jobb.

Arbetsträningen kan pågå under en längre tid där du ges möjlighet att under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Den anpassas utifrån dina behov och arbetsuppgifterna förändras utifrån dina framsteg för att ständigt utmana till vidareutveckling.

Miljö och arbetsuppgifter

Arbetsträningen sker i en kontorsmiljö där du arbetar administrativt på en eller flera avdelningar, utifrån din egen förmåga och önskemål. Social kompetens tränas och utvecklas i och med att du samverkar och löser problem tillsammans med andra medarbetare.

Exempel på olika yrkesroller och arbetsuppgifter som du kan få delta i kan vara:

Inköpare

Göra beställningar, ta emot varuleveranser, hantera leverantörer, artiklar och lager.

Säljare/Ordermottagare

Hantera inkommande order från kund, leverera varor, bearbeta kunder och skapa sälj- och marknadsföringsaktiviteter.

Ekonomiassistent

Sköta företagets redovisning och bokföring, resekontrahantering, fakturering, in- och utbetalningar.

Personaladministratör

Administration av anställda, löneförberedning, lönebearbetning, redovisning och rapportering.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Ellinor Nielsen

Ellinor Nielsen

Leverans- och områdesansvarig KROM Eskilstuna/Handledare Eskilstuna
Foto på Lilian Andersson

Lilian Andersson

Projekt- och systemansvarig Sundbyberg