Tips inför din jobbintervju

Att gå på intervju kan vara både spännande, roligt och läskigt på samma gång. Det är därför viktigt att du förbereder dig väl, och därmed ökar dina chanser att prestera bra, trots att det känns nervöst.

Du har bara en chans att göra ett gott första intryck

Ett gott första intryck är viktigt. Här kommer några små tips, som kan göra stor skillnad:

  • Ha ett fast handslag
  • Undvik fyllnadsord som “eh” eller “asså”
  • Kom i tid
  • Ha en bra hållning
  • Klä dig för jobbet du söker
  • Kom ihåg att säga “Tack” efter intervjun är över

Det bästa rådet inför en anställningsintervju är att du kommer dit väl förberedd. Frågorna du får kan vara svåra att svara på, därför har vi listat de vanligaste intervjufrågorna här som en hjälp på traven:

Förbered att kunna berätta om dig själv

Chansen att du får frågan “berätta lite om dig själv” på intervjun är stor, eftersom arbetsgivaren försöker få en så tydlig bild som möjligt av dig, så det är viktigt att du redan innan intervjun har förberett dig på att kunna svara på dessa frågor om dig själv. Med ett väl inövat och personligt svar kommer du upplevas som väl förberedd, samtidigt som du har större chans att få med allt du vill säga på ett övertygande sätt.

1. Berätta om dig själv

Intervjuarens mening med frågan är ofta att bryta isen och höra vad du väljer att berätta om. Bli inte nervös, utan se det mer som en chans att presentera dig själv. Fokusera på de senaste åren, och passa på att förklara varför du har gjort några av dina val i livet redan här.

Prova att förbereda dig så här:

  • Välj ut 4-6 saker som du verkligen vill få med i din korta presentation av dig själv, till exempel saker du gillar, är bra på, som ger dig energi eller något du drömmer om att göra
  • Sätt in sakerna du valt ut i meningar och börja öva dem framför spegeln. Öva tills du är nöjd och det börjar kännas naturligt
  • Korta ner så att du får med allt på ca 60 sekunder

2. Hur är du som person?

Här får du chansen att beskriva dina styrkor och förklara hur du kan använda dessa i den tjänst som du söker. Berätta hur du har löst problem och fattat beslut i tidigare arbetssituationer. Ge exempel från verkligheten och försök att inte prata om hypotetiska situationer.

3. Vilka positiva egenskaper har du?

Förbered dig noga innan, och välj ut två eller tre saker som du kan förklara om dig själv, och ge gärna exempel på situationer där dina egenskaper varit användbara. Tänk på att egenskaperna du väljer ska ha koppling till arbetslivet, samtidigt som du inte ska vara rädd för att vara personlig.

4. Vilka negativa egenskaper har du?

Här handlar det inte om att arbetsgivaren vill sätta dit dig, utan om att hen vill få en bild av hur väl du känner dig själv. Ingen människa är perfekt, och när du ger exempel på något du behöver förbättra, så visar det på bra självkännedom. Du kan ju nämna något som kan ses som negativt, och tillägga att du är medveten om det, och förklara hur du hanterar eller jobbar på att förbättra just detta. Då framställer du dig som självmedveten.

5. Vad är framgång för dig?

Personlig utveckling, pengar, bra kollegor – alla människor har sin definition av vad framgång är. Under anställningsintervjun är det viktigt att du är ärlig om vad framgång betyder för dig och inte försöker anpassa ditt svar efter vad du tror att arbetsgivaren vill höra. Tänk på att jobbintervjun inte bara är till för att arbetsgivaren ska se ifall du passar för tjänsten, utan också för att du ska kunna ta reda på om tjänsten är rätt för dig.

6. Kan du definiera motgång?

Ett tips för att svara på frågan är att berätta om ett tillfälle då du faktiskt misslyckats med något. Berätta om hur du reflekterade över situationen, tog tag i problemet och lyckades bättre nästa gång. Det visar att du vågar ta på dig svåra arbetsuppgifter och att du inte ger upp bara för att du misslyckats tidigare.

7. Hur hanterar du stress?

Hantering av stress kan handla om hur du förebygger stress eller hur du agerar i stressade situationer. Du kan till exempel berätta om hur du prioriterar när du har mycket att göra eller att du vågar be om hjälp när du har för hög arbetsbelastning.

8. Varför valde du den utbildningen?

Om du är nyexaminerad kommer du säkert att få frågor kring din utbildning eller studieinriktning. Berätta varför du valde just den utbildningen och vad du tycker var mest intressant med den. Du kan också berätta om det viktigaste du lärt dig under din studietid. Har du studerat utomlands kan du berätta hur det har påverkat dig.

9. Vad har du jobbat med tidigare?

Fokusera på det som är mest relevant för jobbet du söker. Om du har luckor i ditt CV kan du ta chansen och förklara vad det beror på, till exempel sjukskrivning, studier eller föräldraledighet.

10. Varför söker du nytt jobb/slutade din förra anställning?

Berätta var du har lärt dig i tidigare roller, som du kan ha nytta av i den nya rollen du söker, men prata aldrig illa om en tidigare arbetsgivare. Säg hellre att du vill gå vidare mot nya utmaningar i stället för att berätta att du inte kom överens med din chef, om så skulle vara fallet.

11. Vad gör du om fem år?

Det kan vara svårt att svara på var exakt du ser dig själv om fem år. Om du tycker att frågan är knepig kan du i stället se den som en chans att berätta om dina ambitioner och drömmar. Var inte rädd för att vara ärlig om du har höga ambitioner. Att inte vilja stanna på en och samma tjänst under många år uppfattas oftast positivt eftersom det visar att du har driv och vill utvecklas.

12. Vad gör du på fritiden?

Om du har många fritidsintressen behöver du inte berätta om alla, utan fokusera på det som du tycker mest om. Arbetsgivaren vill gärna ha en bild av hur du är som person och se om du har balans i livet mellan privat- och arbetsliv.

13. Hur ser din familjesituation ut?

Arbetsgivaren har ingen rätt att fråga varken om du tänker bilda familj eller vilken din sexuella läggning är. Dock förekommer det ofta att man får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs kanske inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som exempelvis ifall du och din sambo har bott ihop under en längre tid o s v. Förbered dig på denna typ av frågor ordentligt så att du ger ett klart och tydligt svar. Säg aldrig mer än vad du känner dig bekväm med.

Frågor om dig i sociala sammanhang

För att få en sammanhållen bild av dig och hur du skulle kunna funka tillsammans med övriga inom företaget, så kan det även dyka upp frågor kring hur du hanterar samarbete ihop med andra.

1. Jobbar du helst i grupp eller ensam?

Detta kan vara en svår fråga att besvara, men de flesta vill nog höra att du både jobbar bra självständigt, och i grupp. Här kan det vara bra att ge exempel på när du helst jobbar ensam och när du föredrar att jobba i grupp.

2. Vilken roll har du i en grupp?

Här vill arbetsgivaren veta om du är en typisk ledare eller om du är arbetsmyran som tar tag i det som någon ber dig att göra. Fundera innan anställningsintervjun vilken eller vilka roller som stämmer bäst in på dig. Under intervjun kan du sen ge exempel på i vilka situationer du tar på dig de olika rollerna.

3. Hur reagerar du på kritik?

Här kan du, förutom att berätta hur du reagerar på kritik, även passa på att säga hur du bemöter den. Du kan också berätta vad du har lärt dig av kritik som du har fått, gärna med hjälp av konkreta exempel.

Frågor om arbetsplatsen

Inför jobbintervjun bör du ha gjort lite efterforskning på företaget. Vad sysslar de med och vilka är deras värdegrunder.

1. Vad vet du om oss?

Även om du vet massor om arbetsgivaren räcker det att lyfta fram det viktigaste. Fokusera på att visa att du känner till verksamhetens värderingar och mål, snarare än att rabbla siffor om hur många anställda de har eller var deras huvudkontor ligger.

2. Varför söker du det här jobbet?

Här får du chansen att lyfta fram din utbildning och erfarenhet för att visa varför du tycker att tjänsten är lockande. Du kan till exempel berätta vilka delar av jobbet som intresserar dig mest, eller vad du saknat i tidigare roller som du erbjuds i denna roll.

3. Vad kan du tillföra organisationen, och varför ska vi anställa just dig?

Utgå från kriterierna som stod i jobbannonsen och berätta vad du tror att du kan bidra med utefter den. Lyft fram dina styrkor och vad du kan tillföra arbetsgivaren. Vad har du som andra saknar? Du kan även ta upp arbetsgivarens värderingar och berätta hur de stämmer överens med dina egna. Om du har förslag på hur du vill förändra något hos arbetsgivaren kan du nämna det också.

4. Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Svara ärligt, både för arbetsgivarens och för din egen skull. Vad är viktigt för dig? Kompetensutveckling, möjlighet till en internationell karriär eller något helt annat?

5. Hur ska en bra chef vara?

Även här är det viktigt att du är ärlig, för bådas skull. Anställningsintervjun är till för er båda, för att både du och arbetsgivaren ska kunna få reda på om tjänsten och arbetsplatsen passar dig. Berätta hur du vill jobba och vad du uppskattar med en chef. Använd gärna tidigare chefers positiva egenskaper som exempel.

6. Kan du jobba övertid ifall det behövs?

Arbetsgivaren vill veta om du är flexibel och kan jobba över ifall behov uppstår. Var tillmötesgående, men tänk också på, för din egen skull, att det kan vara bra att fråga om det är vanligt att de anställda jobbar övertid. Du kan också passa på att fråga hur övertidsarbete i så fall kompenseras.

7. Vad har du för löneanspråk?

Förbered ett löneanspråk redan innan första jobbintervjun, ifall frågan dyker upp, genom att läsa på hur löneläget ser ut för just den tjänsten du söker. Annars är rekommendationen att vänta så länge som möjligt med att nämna löneanspråk. Ta först reda på så mycket som möjligt om tjänsten och hur övriga villkor/förmåner för anställningen ser ut, till exempel tjänstepension, övertidsersättning och annat som kan vara viktigt för dig.

8. När kan du börja jobba?

Ifall du har en uppsägningstid att ta hänsyn till, kan ett tips vara att nämna detta i positiva termer. Säg till exempel ”jag kan börja redan om två månader” i stället för att säga ”jag kan inte börja förrän om två månader”.

9. Har du några frågor till oss?

Förbered gärna några frågor i förväg utefter din tidigare bevakning som du gjort om företaget. Det är viktigt att du får svar på de eventuella frågor som du har, och som kanske oroar dig. Anställningsintervjun är inte bara till för att arbetsgivaren ska välja dig utan också för att du ska kunna avgöra om du vill jobba hos dem. Att ställa frågor under intervjun visar att du är intresserad av arbetsplatsen och jobbet.

Hur kan vi hjälpa dig vidare?

Hos oss på ETU Match jobbar vi ofta med liknande övningar inför de intervjuer våra deltagare kallas till, vilket brukar vara mycket uppskattat.

Kundval Rusta och Matcha – KROM

Tips på hur du ska skriva ditt CV

Fler tips för vad du ska tänka när du söker jobb finns på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens webbplats

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Bittan Lindh

Bittan Lindh

VD Sundbyberg
Foto på Maria Richthoff

Maria Richthoff

Matchningskoordinator, säljansvarig Enköping
Till början av sidan
Snabbanslutning