YSM

Yrkes- och studieförberedande moduler i Borås - YSM

Målet med insatsen är att ge dig ett fördjupat stöd i att välja fortsatt väg mot studier och en etablering på arbetsmarknaden.

YSM är indelad i 10 moduler som vi sätter samman utifrån dina behov.

Beroende på dina förkunskaper och vad målet är för dig, kan det vara aktuellt att du endast går någon eller några av modulerna.

Följande moduler ingår i uppdraget:

  1. Nivåtest och kartläggning
  2. Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
  3. Information om studier
  4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
  5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
  6. Yrkespraktik och studiebesök
  7. Sociala aktiviteter inför arbete
  8. Hushållsekonomi
  9. Introduktion till svenska språket
  10. Grundläggande datakunskaper

Omfattning

Arbetsförmedlingen bestämmer om du ska gå på 50% eller 100%. Maximalt sex (6) månader.

Så går du tillväga för att ansöka

Din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar om du behöver Yrkes- och
studieförberedande moduler. Du får sedan komma till oss på ETU för introduktion och planering framåt.

YSM introduktions video