Skapa tillgängliga PDF-blanketter

Med vår utbildning får du lära dig skapa blanketter som går att fylla i och är tillgängliga. Du får kunskap om hur du ska tänka från planering av innehåll och layout till en färdig PDF-blankett.

Tillgängliga blanketter kan användas av alla användare oavsett om användaren har en funktionsnedsättning eller använder hjälpmedel.

Utbildningen är en fortsättning på utbildningen Skapa tillgängliga PDF-dokument från Word  eller InDesign och utbildningen Skapa tillgängliga PDF:er i Adobe Acrobat”.

Ur innehållet

Introduktion

 • Vad är en tillgänglig PDF-blankett? Vilka krav finns i WCAG?
 • Hur fungerar blanketterna i ett hjälpmedel?

Planera och skapar blankettinnehåll

 • Läsbarhet
 • Gruppera innehållet, skriv rubriker
 • Skriv begripliga etikett-texter
 • Placera etikett-texter korrekt

Lägg till formulärfält i Adobe Acrobat

 • Lägg till formulärfält (automatiskt och manuell)
 • Kontrollera och lägg till funktionsbeskrivningar
 • Se över och lägga till egenskaper för formulärfälten

Lägg till tillgänglighet i blanketter

 • Inställningar och verktyg i Adobe Acrobat
 • Lägg till taggar
 • Hur gör du för att tagga delar i formuläret som formulärfält

Kontrollera och testa av tillgängligheten

 • Manuella kontroller i paneler
 • Automatisk kontroll
 • Tips på hur du åtgärda problem som uppstår

Förkunskaper

Du bör ha gått vår utbildning Skapa tillgängliga PDF-dokument från Word  eller InDesign och utbildningen Skapa tillgängliga PDF:er i Adobe Acrobat”, eller på annat sätt tagit till dig motsvarande kunskap innan.

Vilken typ av utbildning passar just dig?

Denna utbildning kan skräddarsys helt efter din organisations behov. Du kan också delta via en öppen utbildning ifall det passar dina behov bättre.

Skräddarsydd utbildning för ditt företag

Vill du lära dig mer om tillgänglighet? Vi har utbildningar för dig som är redaktör, informatör, beslutsfattare och programmerare. Hos oss får du utbildning som är både teoretisk och praktisk, vi vet att det är bästa sättet att lära sig.

Vi planerar in den utbildning som passar dig/er bäst. Vi utbildar i grupp, enskilt, på plats eller på distans och gör det i grundutförande eller skräddarsydd utbildning. Kontakta linda.hovbrandt@etu.se för offert.

Öppen utbildning

Våra öppna utbildningar är lärarledda och hålls live tillsammans med andra deltagare via Teams. Antalet platser är begränsat för att öppna upp möjligheten att ställa frågor och diskutera. Du får inbjudan med länk för åtkomst någon dag innan utbildningen. Just nu har vi inget datum, kontakta Linda och anmäl intresse till utbildningen. 

Anmälan

Anmälan är bindande. Du kan vid förhinder lämna över din plats till annan deltagare inom din organisation.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Erika Forssell

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult Piteå
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad