YSM – Yrkes- och studieförberedande moduler

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder ETU utbildningen Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM). Målet med insatsen är att ge dig ett fördjupat och individuellt stöd i att välja fortsatt väg mot studier eller arbete, och det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vilka moduler som är aktuella för just dig.

Närbild på händer, dator, pennor på ett bod. Bilden symboliserar aktivt arbete.

Förberedande och motiverande aktiviteter inför arbete och studier

YSM är indelad i 10 moduler som vi sätter samman utifrån dina behov. Beroende på dina förkunskaper och vad målet är för just dig, kan det vara aktuellt att du endast går någon eller några av modulerna.

Uppstart

Hos oss på ETU får du utbildning och vägledning så att du snarast ska kunna börja arbeta eller studera i Sverige. I vårt uppstartande paket får du genom olika aktiviteter information så att du kan göra ett val av yrkes- eller studieinriktning.

Nivåtest och kartläggning

Insatsen påbörjas med en nivåtest och kartläggning av vad du gjort tidigare så att vi kan lägga upp ett program med moduler som passar dig.

Moduler som ingår i uppdraget

 1. Nivåtest och kartläggning
 2. Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
 3. Information om studier
 4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
 5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
 6. Yrkespraktik och studiebesök
 7. Sociala aktiviteter inför arbete
 8. Hushållsekonomi
 9. Introduktion till svenska språket
 10. Grundläggande datakunskaper

Omfattning

Arbetsförmedlingen bestämmer om du ska gå på 50% eller 100%. Maximalt sex (6) månader.

Så går du tillväga för att ansöka

Din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar om du behöver Yrkes- och studieförberedande moduler. Du får sedan komma till oss på ETU för introduktion och planering framåt.

Arbetsförmedlingens webbplats

Tre unga tjejer sitter runt ett bord och diskuterar. Den ena tjejen har sin dator uppslagen.

För dig som är ung – YSM Ung

Mål

Hos oss får du stöd och vägledning i att göra två konkreta och realistiska studie-/yrkesval utifrån dina individuella förutsättningar och behov.

Ungdomar med oavslutad skolgång eller ofullständiga betyg har betydligt högre arbetslöshet än andra, och därför har Arbetsförmedlingen gett oss i uppdrag att vägleda dig till att återuppta eller påbörja en utbildning.

Innehåll

 • Kartläggning
 • Information om arbetsmarknad och yrken
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studiebesök på olika skolformer och arbetsplatser
 • Avslutande projektarbete för att sökande ska konkretisera sin fortsatta väg mot studier eller arbete
 • Praktik

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Kourosh Shik

Kourosh Shik

Lärare/handledare, YSM Borås
Foto på Lilian Andersson

Lilian Andersson

Projekt- och systemansvarig Sundbyberg
Foto av Roudi

Siavosh Roudi

Lärare/handledare, YSM Borås
Foto av Sita Solin

Sita Solin

Studie- och yrkesvägledare
Snabbanslutning