Sveriges Riksbank rekommenderar ETU

ETU har granskat vår externa webbplats och våra Word-mallar ur ett tillgänglighetsperspektiv.

”ETU har granskat vår externa webbplats och våra Word-mallar ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vi har uppskattat deras tydliga återkoppling, stora engagemang och trevliga bemötande.”

– IT-metod och utvecklingsenheten, SVERIGES RIKSBANK

Kort om uppdraget

ETU har genomfört tillgänglighetsgranskning med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analyser har gjorts utifrån WAI:s riktlinjer (WCAG 2.1) prioritetsnivå A och AA.

Tillgänglighetsgranskningar

Tillgängliga dokument är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av innehållet, och för Sveriges Riksbank har vi tillgänglighetsanpassat deras Word-mallar.

Tillgängliga dokument

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Erika Forssell

Erika Forssell

Tillgänglighetsexpert Piteå
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Till början av sidan
Snabbanslutning