Sveriges Riksbank rekommenderar ETU

ETU har granskat vår externa webbplats och våra Word-mallar ur ett tillgänglighetsperspektiv.

”ETU har granskat vår externa webbplats och våra Word-mallar ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vi har uppskattat deras tydliga återkoppling, stora engagemang och trevliga bemötande.”

– IT-metod och utvecklingsenheten, SVERIGES RIKSBANK

Kort om uppdraget

ETU har genomfört tillgänglighetsgranskning med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analyser har gjorts utifrån WAI:s riktlinjer (WCAG 2.1) prioritetsnivå A och AA.

Tillgänglighetsgranskningar

Tillgängliga dokument är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av innehållet, och för Sveriges Riksbank har vi tillgänglighetsanpassat deras Word-mallar.

Tillgängliga dokument

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Erika Forssell

Erika Forssell

Tillgänglighetsexpert Piteå
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg