Vi kan tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det.

Det handlar alltså om att alla ska kunna ta del av den fysiska miljön och ta sig runt i samhället. Det innebär också att alla ska få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster, så kallad digital tillgänglighet.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service så som tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Tillgänglig digital information innebär alltså att förbättra tillgängligheten i interna system och tjänster som exempelvis intranät, på den externa webben och i e-tjänster och appar. Andra delar som är bra att tänka på är att göra tillgängliga ljud- och videoproduktioner samt att hålla tillgängliga möten och konferenser.

Måste alla webbplatser vara tillgängliga?

För offentliga aktörer samt vissa privata aktörer som utför offentligt finansierade tjänster gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Lagen ställer krav på att digital offentlig service ska vara tillgänglig.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har i uppdrag att se till att lagen får genomslag. På DIGG:s webbplats finns information om krav och verktyg för att testa en webbplats eller applikations tillgänglighet.

DIGGs webbplats

Vår arbetsprocess

Tillgänglighet ska vara en naturlig del genom hela processen, vid upphandling, utveckling och underhåll av en webbplats, app, system eller dokumenthantering. För att klara tillgänglighetskraven i lagen kan vi hjälpa dig, oavsett var i processen du befinner dig.

Du får hjälp från start till färdig produkt med kravställning, test av design och interaktion, användartester, analyser utifrån standard, utbildning och tillgänglighetsanpassning av dokument. Tjänsten du behöver beror på vilken fas du befinner dig i just nu.

Genom ETU får du tjänster som utgår från W3C:s riktlinjer (WCAG 2.1), EN 301 549 och kraven som ingår i lagen om digital offentlig service (DOS-lagen).

Vi kan analysera och testa tillgängligheten på din webb, app och ditt intranät

ETU analyserar och testar alla typer av webbplatser, extranät, intranät och appar, för att säkerställa god tillgänglighet.

Tillgänglighetsgranskning och test

Vi kan utbilda dig inom tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ställer många krav på webbplatser, e-tjänster och andra system. Det kan kännas tungt och jobbigt, men det finns sätt att göra arbetet enklare och snabbare – starta din tillgänglighetsresa ihop med oss!

Utbildning inom tillgänglighet

Vi kan det mesta om att tillgänglighetsanpassa dokument

Tillgängliga dokument är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av innehållet. Inom dokumenthantering kan vi erbjuda dels tillgänglighetsanpassning av dokument som ni skickar till oss. Vi analyserar även befintliga dokument, kan gå in som konsultstöd och ge utbildningar inom området.

Tillgängliga dokument

Stöd och support vid kravställning och projekt

När du behöver stöd och support i ditt tillgänglighetsarbete kan vi hjälpa dig. Denna typ av tjänst är mycket flexibel och utgår helt från dina behov och förutsättningar.

Stöd och support

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult Piteå
Snabbanslutning