Skriva enkelt för webben

25 procent av alla svenskar har problem med att läsa, men alla läsare är hjälpta av att få information som är enkel och begriplig. Rak och enkel kommunikation sparar tid och pengar. De anställda vet vad de ska göra och varför, kunderna vet vad organisationen erbjuder och samarbetspartners vet vad de kan förvänta och kräva. När organisationen är tydlig i sina budskap blir kommunikationen ett konkurrensmedel.

Att ta del av enkla texter är lätt, men att skriva dem är betydligt svårare. Vi blir ofta hemmablinda för våra egna texter och har svårt att skiljas från invanda formuleringar. Då behövs ett par nya ögon som ställer frågor och ifrågasätter. På kursen får du lära dig vikten av att förstå vem du skriver för, hur du väljer ut det viktigaste i din text och strukturerar innehållet. Vi går också igenom vad du ska tänka på för att din text ska bli begriplig och vad du ska undvika. Dagen innehåller både teoretiska genomgångar och praktiska övningar.

Ur innehållet

  • Skillnad mellan papper och webb
  • Att läsa på skärm
  • Lär känna användaren
  • Identifiera målgruppen
  • Hitta det relevanta innehållet
  • Skapa en bra struktur
  • Språkets betydelse
  • Språklig ton
  • Att skriva tillgängligt
  • Rubriksättning.

Vill du veta mer om utbildningar? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult