Skapa tillgängliga PDF-blanketter

Med vår utbildning får du lära dig skapa blanketter som går att fylla i och är tillgängliga. Du får kunskap om hur du ska tänka från planering av innehåll och layout till en färdig PDF-blankett.

PDF-blanketter är ett bra hjälpmedel för att samla in information från en stor målgrupp. Tillgängliga blanketter kan användas av alla användare oavsett om användaren har en funktionsnedsättning eller använder hjälpmedel. Vi ger tips hur du ska organisera blankettens innehåll, göra layout och sen lägga till tillgänglighet.

Ur innehållet

 • Vad är en tillgänglig PDF-blankett?
 • Hur fungerar blanketterna i ett hjälpmedel?
 • Arbetsgång och kriterium
 • Planera och skapa layout
 • Skapa en tillgänglig blankett
  • skapa layout och formulärfält
  • utvärdera problem
  • lägg till tillgänglighetsfördelar
 • Skapa en tillgänglig blankett av en befintlig blankett.

Förkunskaper

Du bör gå vår utbildning ”Skapa tillgängliga PDF-dokument” eller på annat sätt tagit till dig den här kunskapen.

Tips på fler utbildningar

Vill du veta mer om utbildningar? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult