Skapa tillgängliga PDF-blanketter

Med vår utbildning får du lära dig skapa blanketter som går att fylla i och är tillgängliga. Du får kunskap om hur du ska tänka från planering av innehåll och layout till en färdig PDF-blankett.

Tillgängliga blanketter kan användas av alla användare oavsett om användaren har en funktionsnedsättning eller använder hjälpmedel.

Ur innehållet

Introduktion

 • Vad är en tillgänglig PDF-blankett? Vilka krav finns i WCAG?
 • Hur fungerar blanketterna i ett hjälpmedel?

Planera och skapar blankettinnehållet

 • Läsbarhet
 • Gruppera innehållet, skriv rubriker
 • Skriv begripliga etikett-texter
 • Placera etikett-texter korrekt

Lägg till formulärfält i Adobe Acrobat

 • Lägg till formulärfält (automatiskt och manuell)
 • Kontrollera och lägg till funktionsbeskrivningar
 • Se över och lägga till egenskaper för formulärfälten

Lägg till tillgänglighet i blanketter

 • Inställningar och verktyg i Adobe Acrobat
 • Lägg till taggar
 • Hur gör du för att tagga delar i formuläret som formulärfält.

Kontrollera och testa av tillgängligheten

 • Manuella kontroller i paneler
 • Automatisk kontroll
 • Tips på hur du åtgärda problem som uppstår.

Förkunskaper

Du bör gå vår utbildning ”Skapa tillgängliga PDF-dokument” eller på annat sätt tagit till dig den här kunskapen.

Aktuella utbildningar

Seminarium om arbete med tillgängliga dokument

Den 13 februari bjuder ETU och Learningpoint in till en eftermiddag fylld med information, diskussioner, tips och trix kring tillgängliga dokument. Med oss har vi DIGG som går igenom lagen och hur de kommer granska webbsidor och dokument.

Utbildning – Skapa tillgängliga PDF-blanketter

Med vår utbildning får du lära dig skapa blanketter som går att fylla i och är tillgängliga. Du får kunskap om hur du ska tänka från planering av innehåll och layout till en färdig PDF-blankett. Utbildningen är i Stockholm 6 februari.

Utbildning – Skapa tillgängliga PDF:er från InDesign

Du får lära dig hur du formger och redigerar ett dokument i InDesign och gör efterarbete, tester i Adobe Acrobat. Målet är att du ska veta hur du ska skapa tillgängliga PDF:er. Utbildningen är 5 februari i Stockholm.

Utbildning – Skapa tillgängliga PDF:er från Word

Du får lära dig hur du skapar och redigerar ett dokument i Word och gör efterarbete, tester i Adobe Acrobat. Du får jobba praktiskt med övningar. Utbildningen är i Stockholm 4 februari.

Vill du veta mer om utbildningar? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult