Skapa tillgängliga PDF-blanketter

Med vår utbildning får du lära dig skapa blanketter som går att fylla i och är tillgängliga. Du får kunskap om hur du ska tänka från planering av innehåll och layout till en färdig PDF-blankett.

Tillgängliga blanketter kan användas av alla användare oavsett om användaren har en funktionsnedsättning eller använder hjälpmedel.

Ur innehållet

Introduktion

 • Vad är en tillgänglig PDF-blankett? Vilka krav finns i WCAG?
 • Hur fungerar blanketterna i ett hjälpmedel?

Planera och skapar blankettinnehållet

 • Läsbarhet
 • Gruppera innehållet, skriv rubriker
 • Skriv begripliga etikett-texter
 • Placera etikett-texter korrekt

Lägg till formulärfält i Adobe Acrobat

 • Lägg till formulärfält (automatiskt och manuell)
 • Kontrollera och lägg till funktionsbeskrivningar
 • Se över och lägga till egenskaper för formulärfälten

Lägg till tillgänglighet i blanketter

 • Inställningar och verktyg i Adobe Acrobat
 • Lägg till taggar
 • Hur gör du för att tagga delar i formuläret som formulärfält.

Kontrollera och testa av tillgängligheten

 • Manuella kontroller i paneler
 • Automatisk kontroll
 • Tips på hur du åtgärda problem som uppstår.

Förkunskaper

Du bör gå vår utbildning ”Skapa tillgängliga PDF-dokument” eller på annat sätt tagit till dig den här kunskapen.

Aktuella utbildningar

Utbildning – Skapa tillgängliga PDF:er från Word

Lär dig om kraven för tillgängliga dokument och hur du ska göra tillgängliga dokument i Word. Nya tillfällen för att gå distansutbildning är 31 augusti eller 21 september.

Vill du veta mer om utbildningar? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult