Skapa tillgängliga PDF-dokument

Med ETU:s unika utbildning får du både teori och praktiskt använda din kunskap i övningar som du gör vid en dator. Du får lära dig hur du skapar, redigerar och testar nya som befintliga PDF-dokument så att dokumenten uppnår kraven i nya lagen om tillgänglighet.

På utbildningen går vi igenom två sätt att skapa dokument:

  1. Skapa dokument i Word och konvertera till PDF.
  2. Att göra ett befintligt pdf-dokument tillgängligt i efterhand.

Dagen varvas med teori och övningar vid dator. Du får arbetsmaterial för att fortsätta arbeta efter utbildningen.

Ur innehållet

  • Vem behöver tillgängliga dokument och vilka hjälpmedel används?
  • Vad är ett tillgängligt dokument enligt standards och lagar?
  • Vilka krav finns på ett tillgängligt dokument?
  • Förbered ditt Word-dokument som ska konverteras till en tillgänglig PDF.
  • Testa tillgängligheten i PDF-dokument
  • Hur gör du befintliga PDF-dokument tillgängliga?

Vill du veta mer om utbildningar? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult

Så gjorde våra kunder

Locum satsar på tillgängliga PDF-dokument

Locum är ett bra exempel på hur en organisation kan göra utbildningsinsatser för att skapa tillgängliga dokument.