Design för tillgänglighet

Att göra en webbplats tillgänglig handlar inte bara om att följa WCAG. En tekniskt tillgänglig webbplats får inte automatiskt en god användbarhet. Användbarhet och tillgänglighet hör ihop för att göra en webbplats eller tjänst lätt att använda och ger användaren en god användarupplevelse.

Ur innehållet:

  • Aktuella riktlinjers koppling till grafisk utformning
  • Olika funktionsnedsättningar – hur uppfattas webben?
  • Konsekvens
  • Navigering – Var befinner jag mig?
  • Färger och kontraster
  • Logik och pedagogik – hjälp användaren att förstå
  • Återkoppling och hjälp
  • Gruppera objekt
  • Läsbarhet

Praktiskt arbete utifrån ert arbete

Utbildningen kan innehålla ett tillägg med att vi tittar på era egna tjänster och webbplatser. I form av en workshop. Då bör ni innan workshopen ha tagit fram exempel som ni vill att vi tittar på tillsammans. Tanken är att vi tillsammans funderar på olika lösningar på design och pedagogik utifrån den inledande utbildningens innehåll.

Vill du veta mer om utbildningar? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult