Tillgängliga PDF-dokument

Om du saknar tid eller kunskap att göra dina dokument tillgängliga, så kan vi hjälpa till. Du skickar filer i olika format som exempelvis PDF, Word, InDesign och EPUB3 och vi skapar tillgängliga PDF-dokument åt dig. Skicka dokument till oss så returnerar vi tillgängliga dokument, enkelt och smidigt.

Så gör du en beställning av en tillgänglig PDF

  1. Du skickar in dokument till oss
  2. Du får en beräkning av tid
  3. När du säger "Kör" börjar vi jobba med dokumentet
  4. Du får ett dokument som klarar kraven i lagen

Vad gör vi för att PDF:en ska vara tillgänglig?

När du får en tillgänglig PDF från oss, har den kvar sin originalutseende. Vi ser till att dina dokument är tillgängliga enligt WCAG:s riktlinjer för tillgängliga dokument. Det innebär i korthet:

  • Strukturen är uppmärkt för t.ex. rubriker, listor, text och länkar
  • Datatabeller har uppmärkta kolumn- och radrubriker
  • Textalternativ för bilder som tillför information
  • Navigeringsalternativ som t.ex. länkar och bokmärken
  • Formulärfält som är ifyllningsbara går att använda för alla


PDF-dokumentet är alltid testad genom en kombination av testverktyg och manuella tester. Vi använder en egen checklista för att dokumenten ska uppfylla högsta möjliga krav på tillgänglighet. Checklistan bygger på tekniker för pdf från WCAG 2.1.

Vill du veta mer om dokument? Kontakta Linda

Linda Nyström

Tillgänglighetskonsult

Så gjorde våra kunder

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO har under flera år publicerat tillgängliga PDF-dokument. Alla stämningar och domar har vi gjort om till tillgängliga dokument.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen har tagit fram utbildningsmaterial för skolor inför besök på öar. Alla PDF-dokument har vi anpassat till tillgängliga PDF-dokument

Upplands-bro kommun

Kommunen skickar varje vecka ut nyhetsbrevet “Uppslaget” till sina invånare. Kommun gör utseendet och innehållet och vi gör PDF-dokumentet tillgängligt