Analys av PDF-dokument

Är PDF-dokumenten på er webbplats tillgängliga? En analys av ett urval av era pdf-dokumenten ger dig svaret.

Så här arbetar vi

Tillsammans väljer vi ut några olika typer av PDF-dokument och analyserar dem med hjälp av en checklista som bygger på tekniker från WCAG 2.1. Förutom att vi analyserar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet och om hur användare och hjälpmedel fungerar. PDF-dokumenten ska klara kontroller i testverktyg som exempelvis finns i Adobe Acrobat.

Exempel på vad vi analyserar:

  • Att länkar, tabeller och formulär är korrekt konstruerade och beskrivna för hjälpmedel
  • Att besökaren kan använda tangentbordet för att hantera länkar och blanketter
  • Att färger och kontraster är tillräckliga
  • Att det finns kodade rubriker och rubrikerna är i korrekt ordning

Resultat av analysen

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar i PDF-filerna och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra. Resultatet kan också användas som underlag för utbildning eller mätning av tillgänglighet år för år.

Så gjorde våra kunder

Luleå kommun

Kommunen har gjort en granskning av PDF-dokument och PDF-blanketter. Syftet med granskningen var att se att de kunde erbjuda sina besökare tillgängliga dokument.

Vill du veta mer om dokument? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult