Analys av grafisk profil

Syftet med analysen är att kontrollera profilens byggstenar är tillgängliga redan innan den grafiska profilen används. I analysen får du en kontroll av färgkontraster, typsnitt och grafiska element som ska användas men även hur olika element ska placeras.

Så arbetar vi

Vi analyserar hela eller delar av den grafiska profilen som berör tillgänglighet. Förutom att vi analyserar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar.
Exempel på vad som analyseras:

  • Läsbarhet - indrag, justering, avstånd mellan exempelvis listor och textstycken
  • Innehåll och uppställning på delar i ett dokumentet, webbsida som sidhuvud och sidfot
  • Rubriker - utseende och nivå
  • Färgvalet ger tillräckliga kontraster

Resultat av analysen

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller också förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra.

Vill du veta mer om våra analyser? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult