Analys av dokumentmallar

Grunden för att skapa tillgängliga pdf-dokument är att dokumentmallarna är skapade med tanke på tillgänglighet bl.a. vad gäller läsbarhet och rent tekniskt. Från dokumentmallarna ska du enkelt kunna konvertera dokument till tillgängliga dokument.

Så här arbetar vi

Vi analyserar de dokumentmallar du använder i exempelvis program som InDesign och Word. Förutom att vi analyserar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar.

Exempel på vad som analyseras:

  • Läsbarhet - indrag, justering, avstånd mellan exempelvis listor och textstycken
  • Innehåll och uppställning på delar i dokumentet som t.ex. sidhuvud och sidfot
  • Rubriker - utseende och nivå
  • Tabeller - utseende och uppmärkning
  • Färgvalet ger tillräckliga kontraster

Resultat av analysen

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar i mallarna och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra. Resultatet kan också användas som underlag för utbildning. Du kan också välja att få hjälp att utföra åtgärder direkt i mallarna.

Vill du veta mer om dokument? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult