Tillgängliga dokument

Tillgängliga dokument är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av innehållet. Vi både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Våra tjänster

 • Tillgänglighetsanpassa PDF-dokument
 • Konsultstöd tillgängliga dokument
 • Granskning av dokumentmallar
 • Granskning av PDF-dokument
 • Granskning av grafisk profil
 • Utbildning tillgängliga dokument

Tillgänglighetsanpassa PDF-dokument

Vi tillgänglighetsanpassar PDF-filer åt er så de uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och WCAG 2.1.

Skicka dina dokument till oss för ett kostnadsfritt tids- och kostnadsestimat.
Vi påbörjar inte jobbet förrän vi gemensamt kommit fram till ett leveransdatum och du bokat uppdraget.

Vid leverans av en tillgänglig PDF har dokumentet kvar sitt original-utseende. Vi ser till att dokument är tillgängliga enligt DOS-lagens krav som indirekt är WCAG:s framgångskriterier för tillgängliga dokument. Det innebär i korthet att:

 • Strukturen är uppmärkt för till exempel rubriker, listor, text och länkar
 • Tabeller har uppmärkta kolumn- och radrubriker
 • Textalternativ för bilder som tillför information (Svenska/ Engelska)
 • Språk och dokumentegenskaper är korrekt
 • Navigeringsalternativ som till exempel länkar och bokmärken
 • Formulärfält som är ifyllningsbara går att använda för alla

PDF-dokument är alltid testade genom en kombination av testverktyg och manuella tester. Vi använder en egen checklista för att dokumenten ska uppfylla högsta möjliga krav på tillgänglighet.

Konsultstöd tillgängliga dokument

Behöver du hjälp när du tillgänglighetsanpassar dokument på egen hand? Vi ger support och konsultstöd via e-post eller Teams/Skype. Våra konsulter för konsultstöd är placerade i Piteå.

Konsultstöd vid tillgänglighetsanpassning av dokument:

Support via Teams/Skype

Vi tittar tillsammans på dokumenten du arbetar i. Vi svarar på dina frågor och visar lösningar på dina problem.

Support via e-post

Skicka ditt dokument och dina frågor till oss. Vi återkommer med svar och lösningar på hur du kommer vidare.

Fördjupning via Teams/Skype

Fördjupa dina kunskaper om ett specifikt ämne under ett möte med oss. Bjud in kollegor om ni vill vara flera som deltar.

Granskning av dokumentmallar

Grunden för att skapa tillgängliga PDF-dokument är att dokumentmallarna är skapade med tanke på tillgänglighet och läsbarhet. Från dokumentmallarna ska du enkelt kunna skapa och konvertera tillgängliga dokument. Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi analyserar de dokumentmallar du använder i exempelvis program som Word, PowerPoint och InDesign. Förutom att vi analyserar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar.

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar i mallarna och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra. Resultatet kan också användas som underlag för utbildning. Du kan också välja att få hjälp att utföra åtgärder direkt i mallarna.

Granskning av PDF-dokument

Är PDF-dokumenten på er webbplats tillgängliga? En analys av ett urval av era PDF-dokument ger dig svaret.

Tillsammans väljer vi ut några olika typer av PDF-dokument och analyserar dem med hjälp av en checklista som bygger på tekniker från WCAG 2.1 och Lagen om tillgänglig digital offentlig service. Förutom att vi analyserar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet och om hur användare och hjälpmedel fungerar. PDF-dokumenten ska klara kontroller i testverktyg som exempelvis finns i Adobe Acrobat.

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar i PDF-filerna och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra. Resultatet kan också användas som underlag för utbildning eller mätning av tillgänglighet år för år.

Granskning av grafisk profil

Syftet med granskningen är att kontrollera att profilens byggstenar är tillgängliga redan innan den grafiska profilen används. I analysen får du en kontroll av färgkontraster, typsnitt och grafiska element som ska användas men även hur olika element ska placeras.

Vi analyserar hela eller delar av den grafiska profilen som berör tillgänglighet. Förutom att vi analyserar utifrån lagens riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar.

Efter vår granskning får du en rapport med vad som fungerar och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten kan också ge förslag på förbättringar inom läsbarhet som hjälper användare med kognitiva funktionsnedsättningar.

Utbildning tillgängliga dokument

Med våra utbildningar får du en bra grund för att på egen hand kunna tillgänglighetsanpassa dokument.
Vi varvar teori, demo med praktiska övningar. Du får lära dig mer om tillgänglighetskraven som lagen ställer, om användare som har behov av tillgängliga dokument, hur du skapar, redigerar och kontrollerar tillgängligheten i dina dokument.

Fler utbildningar inom tillgänglighet

Vi erbjuder flera utbildningar inom tillgängliga dokument

Skapa tillgängliga PDF:er från Word

Skapa tillgängliga PDF:er i Adobe Acrobat

Skapa tillgängliga PDF-blanketter

Skapa tillgängliga PDF:er från InDesign

ETU Lärplattform för självstudier/digitalt uppslagsverk

Vad säger våra kunder?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Katarina Loodh

Katarina Loodh

Projektledare och tillgänglighetsexpert Sundbyberg, Uddevalla, Trollhättan
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg