Tillgängliga dokument

Om du har ont om tid kan vi göra tillgängliga PDF-dokument åt dig. Om du vill veta status på dokumenten kan vi erbjuda analyser av dokument, mallar eller grafiska profiler. En analys ger dig svar på om de är tillgängliga och även vad du kan göra för att förbättra tillgängligheten.

Du kan gå våra utbildningar för att själv kunna göra tillgängliga dokument. Du lära dig skapa, redigera och testa både nya och befintliga PDF-dokument eller pdf-blanketter så att de är tillgängliga för alla.

Hjälp med att göra eller analysera dokument

Utbildningar

Vill du veta mer om dokument? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult