Stöd och support inom tillgänglighet

När du behöver stöd och support i ditt tillgänglighetsarbete kan vi hjälpa dig genom hela processen. Denna typ av tjänst är mycket flexibel och utgår helt ifrån dina behov och förutsättningar.

Programmering

Du får tillgång till vår spetskompetens kring tillgänglighet inom utveckling och programmering. Det kan vara att lösa specifika problem, tolka riktlinjer eller välja rätt teknik. Vi kan hjälpa till på plats hos dig eller på distans.

Utbildning

Om du har gått en utbildning och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare inom tillgänglighet, är tjänsten konsult på plats något för dig. Du specificerar dina problem och får tillgång till våra tillgänglighetsexperter som kommer till dig och hjälper dig i ditt arbete. Det kan exempelvis vara att skapa tillgängliga PDF-dokument.

Projekt

Om du ska förändra ditt arbetssätt eller utveckla produkter bedrivs detta ofta i projektform. Du och din projektgrupp kan få stöd och rådgivning från våra experter inom tillgänglighet. Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • delta i projektmöten
  • hjälpa till att göra handlingsplaner
  • prioritera krav som ställs vid kostsamma eller besvärliga anpassningar
  • förändra arbetssätt i din organisation

Kravställning

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att du ställer tydliga krav på tillgänglighet innan arbetet startar. Kravspecifikationen är särskilt viktig om du som kund och utvecklare består av två olika parter. Kravspecifikation kan användas för olika produkter som exempelvis en webbplats, system, app och dokument.

Så arbetar vi med kravställning av tillgänglighet

Vi hjälper till att utveckla och ta fram en kravspecifikation med krav på tillgänglighet. Kraven utgår från W3C:s riktlinjer (WCAG 2.1), EN 301 549 och “Vägledningen för webbutveckling”. Kraven i dokumentet kopplas till respektive riktlinje i standarden för tillgänglighet. Vad som ska finnas med i en kravspecifikation skräddarsys beroende på vad som ska utvecklas, dina önskemål och vad du vill uppnå. Kraven kan exempelvis anpassas för olika roller som till exempel redaktör och/eller utvecklare.

Vad får du?

Du får ett dokument med krav på tillgänglighet för produkten som ska tas fram. I kraven finns hänvisningar till riktlinjer i WCAG och vilken prioriteringsnivå kravet är. Under utvecklingsprocessen eller vid leverans kan produkten kontrolleras mot kravspecifikationen för att bekräfta att kraven på tillgänglighet har uppfyllts.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå