Stöd och krav

Stöd och råd

När du behöver stöd och råd i ditt tillgänglighetsarbete kan vi hjälpa dig. Denna typ av tjänst är mycket flexibel och utgår från dina behov och förutsättningar.

Stöd vid programmering

Du får tillgång till vår spetskompetens kring tillgänglighet inom utveckling och programmering. Det kan vara att lösa specifika problem, tolka riktlinjer eller välja rätt teknik. Vi kan hjälpa till på plats hos dig eller distans.

Stöd vid utbildning

Om du har gått utbildning och vill fördjupa dina kunskaper är tjänsten konsult på plats något för dig. Du specificerar dina problem och får tillgång till våra tillgänglighetsexperter som kommer till dig och hjälper dig i ditt arbete. Det kan exempelvis vara att skapa tillgängliga PDF-dokument.

Stöd i projekt

Om du ska förändra arbetssätt eller utveckla produkter bedrivs det oftast i projektgrupper. Du och projektgruppen kan få stöd och rådgivning från våra experter inom tillgänglighet. Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Att vara med vid projektmöten
  • hjälpa till att göra handlingsplaner
  • Att prioritera krav som ställs som innebär kostsamma eller besvärliga anpassningar.
  • Att förändra arbetssätt i en organisation.

Kravställning

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att du ställer tydliga krav på tillgänglighet innan arbetet startar. Kravspecifikation är särskilt viktig om du som kund och utvecklaren består av två olika parter. Kravspecifikation kan användas för olika produkter som exempelvis en webbplats, system, app och dokument.

Så arbetar vi

Vi hjälper till med att ta fram eller utveckla en kravspecifikationen med krav på tillgänglighet. Kraven utgår från standarden WCAG och "Vägledningen för webbutveckling". Kraven i dokumentet kopplas till respektive riktlinje i standarden för tillgänglighet. Vad som ska finnas med i en kravspecifikation skräddarsys beroende på vad som ska utvecklas, dina önskemål och vad du vill uppnå. Kraven kan exempelvis anpassas för olika roller som redaktör, utvecklare.

Vad får du?

Du får ett dokument med krav på tillgänglighet för produkten som ska tas fram. I kraven finns hänvisningar till riktlinjer i WCAG och vilken prioriteringsnivå kravet är. Under utvecklingsprocessen eller vid leverans kan produkten kontrolleras mot kravspecifikationen för att bekräfta att kraven på tillgänglighet har uppfyllts.

Vill du veta mer om stöd och krav? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult