Webbanalys – WCAG

En WCAG-analys ger dig svar på om webbplatsen uppfyller den internationella standarden för tillgänglighet  WCAG 2.1 (Webb Content Accessibility Guidelines ), nivå AA.

För att du ska veta om webbplatsen uppfyller standarden måste webbplatsen analyseras. Analysen kan göras på befintlig webb, utvalda funktioner eller genom hela utvecklingsprocessen av en ny webbplats.

Så här arbetar vi

Du tillsammans med oss väljer ut ett antal sidor som representerar olika typer av innehåll  som finns på webbplatsen. Skalet för webbplatsen och delar som återkommer som sidhuvud, navigeringsmenyer, sidfot ingår i analysen.

Vi gör utvärdering av webbplatsen manuellt och med olika valideringsverktyg samt ett mindre test med vanliga hjälpmedel. Vi utvärderar tillgängligheten som pedagogik, logik och val av teknik utifrån en checklista med riktlinjer som bygger på WCAG:s standard.

Resultat av analysen

Resultatet sammanställs i  en sammanfattning över webbplatsens brister och en redovisning per sida. I rapporten får du:

  • Referenser till aktuella punkt enligt WCAG:s riktlinjer, minst nivå AA
  • En inledande förklaring av riktlinjen
  • Vilka problem vi har hittat och hur vissa grupper av användare påverkas
  • Förslag på åtgärder på hur du kan förbättra tillgängligheten, till exempel med kodexempel och alternativa lösningar
  • Prioritering av hur viktigt det är att problemet åtgärdas. Prioriteringen görs i skalan måste, bör och kan

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Vill du veta mer om webbanalys? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult

Så gjorde våra kunder

Analys av utbildningar på VGR

För att veta om lärplattformen för utbildningar klarar kraven utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (WCAG 2.1 AA) gjordes en analys samt en funktionstest.

ETU granskar Konsumentverkets tillgänglighet

Granskningen är underlag för konsumentverkets planering av de insatser som ska genomföras samt för att skriva tillgänglighetsutlåtande.