Språkanalys

Når ditt budskap fram till alla? Du får en genomgång av dina texter och förslag på förbättringar som gör texterna begripliga.

Alla texter är värda att bli professionellt analyserade av en utomstående. En analys kan avslöja tankehopp och interna uttryck utan förklaring. I språklagen står att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Då är det klokt att låta oss kontrollera att det är så. Om inte, så hjälper vi till att skriva om texten till klarspråk.

Textanalys kan göras på flera nivåer:

  • Analysera och rätta stavfel och andra språkliga fel
  • Analysera ordval, konsekvens och meningsbyggnad
  • Analysera disposition, rubriksättning och mottagaranpassning

Så här arbetar vi

Textanalysen utförs av Eva Bernhardtson (Svenska Stenarna) som har många års erfarenhet av analys och bearbetning av texter till klarspråk och lättläst svenska.

Resultat av analysen

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar i texterna och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra. Resultatet kan också användas som underlag för utbildning.

Vill du veta om våra analyser? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult