Redaktionellt innehåll

Hur du publicerar information påverkar hur tillgänglig ditt innehåll blir. Från den redaktionella analysen får du veta vilka redaktionella förbättringar du kan göra för att öka tillgängligheten.

Så här arbetar vi

Du tillsammans med oss väljer ut ett antal kontrollpunkter och sidor som ska granskas och fokus är att granska innehåll som redaktörer kan ändra. Det är inte en fullständig WCAG-analys där vi går igenom riktlinje för riktlinje. Vi gör en helhetsbedömning för de utvalda sidorna och även en detaljerad granskning för varje enskild sida. Du får skriftliga förslag på lösningar på eventuella problem som har hittats. Exempel på vad vi granskar:

  • Bildernas funktion och dess alternativtexter
  • Att tabeller är begripliga både visuellt och tekniskt
  • Att den redaktionella texten är strukturerad och tydligt indelad i rubriker, ingresser, punktlistor och stycken
  • Att rubriker är beskrivande och rubrikstrukturen tydlig

Resultat av analysen

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Vill du veta mer om våra analyser? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult