Expertgranskning

En expertgranskning passar dig som vill få en översikt över de viktigaste tillgänglighetsbristerna på en webb, i en app eller system. Du får veta de största problemen med tillgänglighet och får förslag på åtgärder som är bra för alla.

En expertgranskning  kan göras med olika ambitionsnivåer och i olika faser. Det är inte en fullständig WCAG-analys där vi går igenom riktlinje för riktlinje utan fokuserar på det som påverkar användarna mest.

Så arbetar vi

I expertgranskningen får du en översiktlig granskning av webbplatsen, under en viss tid eller en viss del av webbplatsen. Förutom att vi granskar utifrån ett urval av riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar. Fokus i granskningen är att hitta tillgänglighetsproblem som påverkar användaren mest och är brister som är viktigast åtgärda.

Resultat av expertgranskningen

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet av granskningen kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Vill du veta mer expertgranskning? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult