Design och interaktion

Att analysera, testa och åtgärda tillgänglighetsproblem redan i ett tidigt skede i projektet gör att du sparar på resurser.

Analysen kan göras på skisser eller prototyper av webbplatsen, appen eller systemet som du ska utveckla eller förändra. Den kan kombineras med ett användartest för att se hur det fungerar och vad användarna tycker.

Så här arbetar vi

Vi gör en helhetsbedömning av skisserna och en detaljerad analys för varje enskild skiss. Förutom att vi granskar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar. Du får skriftliga förslag på lösningar på eventuella problem som har hittats. Lösningsförslagen kan också omfatta hur tekniken bör utvecklas för att klara krav på en tillgänglig lösning. Vi ser helheten, flödet och pedagogiken genom tjänsten. Exempel på vad vi analyserar:

  • Storlekar på text och rubriker
  • Radlängd och radavstånd
  • Färger och kombinationer av färger
  • Pedagogisk och logisk layout
  • Interaktion

Resultat av analysen

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Vill du veta mer om våra analyser? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult