Användartester

Syftet med en användartest är att du får ett underlag för att göra en webbplats tillgänglig och enkel att använda.

Vi testar tillsammans med användare som har en funktionsnedsättning (och deras hjälpmedel om sådana används) och även användare utan en konstaterad funktionsnedsättning.

En användartest kan göras med olika ambitionsnivåer och i olika faser. Tester kan göras på exempelvis skisser, prototyper eller färdiga produkter. Tidig och återkommande testning med användare är nyckeln till en lyckad produkt.

Så arbetar vi

Du tillsammans med oss väljer ut vad som ska testas, syftet med testen. Utifrån syftet skapas uppgifter som användaren utför. Användaren uppmanas att tänka högt under testen. Vid testen deltar alltid en testledare som observerar och ställer frågor för att få ut så mycket som möjligt från varje test.

Från testens underlag gör vi en expertanalys av resultatet och ger åtgärdsförslag för att göra produkten bättre. Vår styrka som tillgänglighetsexperter är erfarenheten av vilka åtgärder som förbättrar för användare och särskilt användare med funktionsnedsättningar samt vilken teknik som ska användas.

Exempel på vad vi testar:

  • Kan användaren förstå och fylla i ett formulär?
  • Kan användare förstå och använda navigeringsmenyer?
  • Kan användaren göra en sökning och förstå uppställning av sökträffar?

Resultat av användartesten

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Vill du veta mer om användartester? Kontakta Erika

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult