Analyser och tester

Tillgänglighet ska vara en naturlig del genom hela processen vid upphandling, utveckling och underhåll av en webbplats, app eller system. För att klara tillgänglighetskrav i lagen kan vi hjälpa dig.

Du kan få hjälp från början fram till en färdig produkt med kravställning, tester av design och interaktion, användartester och analys utifrån standard. Vilken analys eller test du väljer beror på ditt behov, syftet med testen och vilken fas du befinner dig i. Du får tjänster som utgår från W3C:s riktlinjer (WCAG 2.1), EN 301 549 och vägledningen för webbriktlinjer.

Analyser och tester av webb, app eller system

Analyser och tester för olika delar av processen med att utveckla, förbättra en webbplats, app eller system.

Vill du veta mer om våra analyser? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult