Om att starta eget

När man ska starta företag är det en bra idé att ta del av andras erfarenheter, för att på så vis bilda sig en rimlig uppfattning om vad man är på väg att ge sig in i. Här har vi samlat några goda råd utifrån vår erfarenhet.

Prata med familjen

Något som är oerhört viktigt att tänka på är de närmaste. Din fru eller man, dina barn. När du startar företag så är en sak säker. Det kommer att ta mer tid i anspråk än du kalkylerat med. Det kommer att ställa krav på din omgivning, som inte bara får acceptera att du inte finns på plats, utan även att du kan vara lite sliten när du finns där. Det gäller att dina närmaste är införstådda med vad uppstarten av ditt företag innebär och att de är beredda att stötta dig på alla vis de kan.

En bra plan - en hållbar plan

Naturligtvis måste du ha en bra plan. Inte bara en bra plan, utan en hållbar plan. Du måste kunna bevisa för dig själv och för din omgivning att det du tänker göra faktiskt fungerar och kommer att gå runt. Det är inte alltid lätt. Ett gott råd är att höra efter med någon som du upplever som näst intill brutalt ärlig. Någon som alltid säger som han/hon tycker. Inte nödvändigtvis någon som är väldigt kritisk - bara ärlig. Ta tillvara på goda råd, både positiva och negativa. Det handlar om att få framtiden att fungera. Ett ganska stort steg. Därför är det viktigt att inte låsa in sig i sin egen lilla bubbla, där möjligheterna kan kännas oändliga och riskerna nästan obefintliga.

Tänk igenom innan du ska starta eget företag

 • Kan du tjäna tillräckligt med pengar på det du ska göra?
 • Vilka kostnader finns förknippade med verksamheten?
 • Vilka är dina kunder?
 • Var finns dina kunder?
 • Vilka är dina konkurrenter?
 • Var finns dina konkurrenter?
 • Vad skiljer dig från dina konkurrenter?
 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka är dina svaga sidor?
 • Hur finansierar du uppstarten innan pengar kommer in i företaget?
 • Vilka kontakter har du, som kan hjälpa dig igång?

Frågorna blir många och de är nödvändiga att ta hänsyn till. Ju djupare insikt, desto bättre möjligheter att lyckas.

Vill du veta mer om starta eget? Kontakta Peter

Peter Ewertson

Ansvarig för starta eget