Vanliga tillgänglighetsbrister på webbplatser

Vi kan digital tillgänglighet! Här har vi samlat de vanligaste tillgänglighetsbristerna på webbplatser åt dig, så att du kan undvika dem.

Vi på ETU har i över 20 år granskat tillgängligheten på alla typer av webbplatser. När vi gör en tillgänglighetsgranskning tittar vi på om webbplatsen uppfyller den internationella standarden för tillgänglighet WCAG 2.1 (Webb Content Accessibility Guidelines), DOS-lagen, samt den europiska standarden EN 301 549 V2.1.2.

Vår långa erfarenhet har gett oss goda kunskaper om vilka brister som är vanligast. Caroline en av våra tillgänglighetsexperter berättar så här om att arbeta med webbgranskningar:

”Att jobba med något som gör skillnad är roligt och givande. Det är också ett plus att vara en felsökare och inte den som åtgärdar brister tycker jag! Att jobba med en specifik del som granskningar är gör att vi blir riktigt bra på det med, vilket alltid är kul.”

De vanligaste tillgänglighetsbristerna

”De vanligaste bristerna är sådana som vi ser i var och varannan granskning. Det är så kallade ’lågt hängande frukter’ som vi uppmuntrar webbplatsägare att åtgärda först för att öka tillgängligheten och användarvänligheten på ett snabbt sätt!”

Caroline, Tillgänglighetsexpert

Alternativtexter saknas

Att alternativtexter saknas är ett mycket vanligt problem och vi ser det på nästan alla webbplatser vi granskar. Saknas det en alternativtext får en skärmläsaranvändaren vetskap om att det finns en bild på webbplatsen men får den aldrig förklarad för sig.

Om alternativtexter.

Rubrikstrukturen är felaktig

En korrekt rubrikstruktur börjar med en Huvudrubrik 1 följt av H2 till H5. En felaktig rubrikstruktur är exempelvis en Huvudrubrik 1 följt av en H3. Det är vanligt att vi ser på webbplatser att redaktörer tar den rubrik denne anser vara visuellt mest tilltalande i stället för den korrekta nivån.

Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg uppnår inte goda kontrastvärden

Ett vanligt fel, som påverkar många användare, är när bakgrundsfärg och förgrundsfärg inte uppnår goda kontrastvärden. Främst påverkar detta läsbarheten för personer som har svårt att se skillnad på färger, men det ger också ett sämre helhetsintryck av webbplatsen.

Om kontraster.

Länkar

En länk ska ha ett tydligt länknamn och det ska framgå om det är en extern eller intern länk med en symbol och/eller en text. Den ska också vara understruken. Vi ser ofta exempel på att dessa länkregler inte följs. Att länkar är brutna är också ett mycket vanligt problem. Detta gäller båda externa länkar och länkningar mellan sidor på den egna webben. Brutna länkar påverkar även sökmotoroptimeringen.

Felaktig eller ingen språkinställning

Ord, meningar och fraser som är skriva på ett annat språk än huvudspråket ska vara uppmärkt. Det är viktigt för att uppläsningen ska bli med korrekt uttal.

Landmärken används i en bristfällig utsträckning

Landmärken är semantisk information om områden på en webbplats. Dessa realiseras genom antingen HTML5 strukturelement som main, nav och footer, eller WAI ARIA landmärkesroller som main och navigation.
Landmärken behövs för att användare som navigerar med skärmläsare ska få möjlighet att identifiera en sidas struktur. Om en webbplats skapas med seende användare i primärt fokus är det vanligt att landmärken inte används vilket skapar en otillgänglig digital miljö ur ett tillgänglighetsperspektiv för andra grupper av användare.

DIGG om de vanligaste tillgänglighetsbristerna

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som utför tillsyn och granskar så att offentliga aktörer lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).
I en nyhet publicerad på deras webbplats från hösten 2021 listas de vanligaste bristerna de hittar när de utför tillsyn.

  1. Fel i HTML-kod.
  2. Otydligt vad som är vad. Text är inte uppmärkt så att en skärmläsare kan läsa det begripligt.
  3. Vad är i fokus? Otydlighet kring vad som är i fokus på sidan.
  4. Fel språk.
  5. Dålig kontrast.
  6. Alternativtexter saknas.

DIGG – De sex vanligaste bristerna när DIGG granskar webbplatser (extern länk)

Har du läst vår artikel om de vanligaste tillgänglighetsbristerna i dokument som vi granskar?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning