Vanliga tillgänglighetsbrister i dokument

Vi kan digital tillgänglighet! Här har vi samlat de vanligaste tillgänglighetsbristerna i dokument åt dig, så att du kan undvika dem.

På ETU har vi arbetat med att tillgänglighetsanpassa dokument i över 15 år. Vi anpassar PDF-filer och Word-filer så att de uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och WCAG 2.1.

”Att anpassa dokument är ett roligt och viktigt jobb. Vi ger fler människor möjlighet att ta det av information på ett enkelt och korrekt sätt. Det känns bra i hjärtat att veta att vi gör skillnad.”

Clara, Tillgänglighetsexpert

Vanligaste tillgänglighetsbristerna i dokument

”Ett av de vanligaste felen vi upptäcker när vi anpassar dokument handlar om rubrikstruktur. Vi ser ofta att man använt en formatmall, men på felaktigt sätt så att rubrikstrukturen inte följer en hierarkisk ordning.”

Clara, Tillgänglighetsexpert

Rubrikstrukturen följer inte en hierarkisk ordning

En korrekt rubrikstruktur börjar med en Huvudrubrik 1 följt av H2 till H5. En felaktig rubrikstruktur är exempelvis en Huvudrubrik 1 följt av en H3.
I dokument är det vanligt att ha numrerad rubriksturktur, vilket är tydligt för läsaren. Använder man sig av numrerad rubrikstruktur är det extra viktigt att strukturen är korrekt, eftersom man visuellt ser när det blir fel.
Det är också vanligt att text som är en rubrik inte har fått en rubriknivå. Ser en text ut som en rubrik, exempelvis genom fetstil text, ska denne vara uppmärkt som en rubrik.

Alternativtexter är undermåliga

I de allra flesta fall skriver vi på ETU alternativtexter åt våra kunder. Vi får dock uppdrag där kunden har skrivit alternativtexter, vilket är bra, då kunden är insatt i ämnet. Men vi ser ofta att författaren slarvar med texterna. Ett exempel på det är att man kopierat bildtexten under bilden och lagt in som alternativtext. Vi ser också exempel där man skrivit ”foto” i alternativtexten. Detta är inte godkänt.

Om alternativtexter. 

Länkar är brutna

Brutna länkar i ett dokument är ett vanligt problem som är frustrerande för användaren. För att öka användarvänligheten rekommenderar vi att inte skapa så djupa länkar.
Vår erfarenhet är att länkar långt ned i strukturen oftare bryts än länkar på en högre nivå. Det är bättre för användaren att komma till en form av landningssida, för exempelvis adresser till kontor där användaren får leta själv, än en bruten länk.

Tomma enter-slag

Varje gång man klickar på ”Enter”, för att skapa luft i sitt dokument, skapas tomma taggar. Dessa taggar blir upplästa av en skärmläsare och läses som ”tom”. För att förhindra detta ska man lägga in avstånd efter stycke i sina formatmallar.

Innehåll är inte skapat med inbyggda funktioner

Vi ser ofta listor och innehållsförteckningar som författaren har byggt själv i stället för att använda Word eller InDesigns inbyggda funktion. Dessa blir då inte tillgängliga utan måste anpassas i efterhand i Adobe Acrobat. Använder man de inbyggda funktionerna blir det i, det allra flesta fall, korrekta taggar.

Har du läst vår artikel om de vanligaste tillgänglighetsbristerna på webbplatser som vi granskar?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning