Vad är en tillgänglighetsredogörelse, och varför behövs den?

En tillgänglighetsredogörelse är en presentation av hur väl en digital service uppfyller de krav på tillgänglighet som finns beskrivet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad DOS-lagen. I samband med en tillgänglighetsgranskning erbjuder vi dig även att göra en tillhörande tillgänglighetsredogörelse enligt DIGG:s tillsynsmanual.

Vi har fått många frågor bland kunder och andra om det här med vad en tillgänglighetsredogörelse är för något, och varför man måste ha en sådan på sin webbplats. Därför presenterar vi här lite information om detta.

Vad är en tillgänglighetsredogörelse?

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin webbplats, e-tjänst eller annan digital service. Den ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll som inte är tillgängligt och en länk för att påtala brister. Den ska även innehålla kontaktinformation till DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, som har tillsynsansvar.

En tillgänglighetsredogörelse ska i sin helhet innehålla:

 • Namnet på myndigheten som äger webbplatsen.
 • Namnet på den digitala servicen, till exempel webbplatsens, e-tjänstens eller appens namn.
 • Följsamhet till lagkraven med formuleringen 1.) helt förenlig, 2.) delvis förenlig eller 3.) inte förenlig.
 • Detaljerad, fullständig och tydlig förteckning av innehåll som inte är tillgängligt, och även anledningen till att det inte är tillgängligt ännu.
 • Datum för bedömning av följsamhet till lagkraven.
 • Datum för senaste uppdatering.
 • Utvärderingsmetod, till exempel genom självskattning, eller granskning av extern part.
 • Meddelandefunktion eller länk till meddelandefunktion.
 • Länk till DIGG:s anmälningsfunktion
 • Redogörelse av innehåll som undantagits på grund av oskäligt betungande anpassning (12 §) med tydlig motivering.
 • Redogörelse av innehåll som inte omfattas av lagkraven (9 §).

Läs mer om lagen om Offentlig tillgänglig service, DOS-lagen på DIGG:s webbplats

Varför behöver du publicera en tillgänglighetsredogörelse på din webbplats?

Det ska vara lätt för en användare att se vilket innehåll, på till exempel en webbplats, som inte är tillgängligt eller nåbart för alla. Det ska också vara lätt att kunna påtala brister till aktören eller kunna kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, för att anmäla sådant som är otillgängligt.

Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format, och en webbsida är att föredra. Den bör placeras tydligt på webbplatsens startsida, alternativt finnas åtkomlig från alla sidor exempelvis i en sidfot.

För en mobil applikation ska tillgänglighetsredogörelsen finnas på den ansvariga offentliga aktörens webbplats, eller där användare kan ladda ner appen. Redogörelsen kan även finnas inuti appen, men det är inte tillräckligt att den finns enbart där.

Vad säger vår expert inom digital tillgänglighet?

Vi har frågat vår expert inom digital tillgänglighet, Bo Holmström, hur han upplever det, och han svarar:

”Många är positiva till att vi har skapat en färdig tillgänglighetsredogörelse till deras webbplats efter att vi har utfört en tillgänglighetsgranskning på den. De tycker att även om det finns avvikelser på webbplatsen, och att dessa redovisas offentligt i tillgänglighetsredogörelsen, så tycker de att de gjort allt de kunnat och att det är rätt att vara öppen med bristerna som finns på webbplatsen.”

”I takt med att man åtgärdar avvikelserna på webbplatsen, så uppdateras tillgänglighetsredogörelsen, så den alltid visar aktuell status på webbplatsen – det känns som en god service för alla parter.”

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

I samband med att vi gör en tillgänglighetsgranskning på din webbplats, så erbjuder vi också att göra själva tillgänglighetsredogörelsen. Den redovisar de eventuella brister som vi hittat i granskningen. Redogörelsen bygger på myndigheten DIGG:s förslag på redogörelse.

Gå till DIGG:s webbplats för att läsa mer om deras förslag på redogörelse

Hur kan vi hjälpa dig?

I samband med att vi gör en tillgänglighetsgranskning av er webbplats, så erbjuder vi också att göra en tillgänglighetsredogörelse som ni kan publicera på er webbplats.

Läs mer om våra tillgänglighetsgranskningar

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning