Tillgänglig video

En tillgänglig video ska ha undertexter och syntolkning. Vi tipsar om hur du gör detta på bästa sätt!

Vad säger lagen om video?

Ljudinspelningar (till exempel podd) och video utan ljud måste ha alternativa sätt att ta till sig dem på.

Video där någon talar ska ha undertexter.

Video ska ha syntolkning om det behövs för att användare som inte kan se ska kunna förstå videons innehåll.

Direktsändning ska textas om filmen ska finnas på webbplatsen (senast 14 dagar).

Utdrag från Webbriktlinjer.

A 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

A 1.2.2 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer)

A 1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

AA 1.2.4 Texta direktsändningar

AA 1.2.5 Syntolka videoinspelningar

Utdrag från WCAG.

Vad menas med tillgänglig video?

En tillgänglig video går att ta till sig oavsett sinnesförmåga. Det kan handla om hörsel- och synnedsättning men även andra kognitiva funktionsnedsättningar. Många användare föredrar en film framför en text, då den kan underlätta både inlärningen och koncentrationsförmågan.

Lagen kräver att du ska ha undertextning och syntolkning i dina filmer. Din video ska också ligga på en webbplats som är lätt att navigera.

Det är viktigt att filmen är utformad så att den passar alla. Men du kan också göra flera versioner av samma film, vilket blir väldigt användarvänligt. Då kan du skapa en version med syntolkning, en med teckenspråk och en textversion. Användaren kan då välja den variant som passar denne bäst. Gemensamt för alla versioner utom textversionen är att de ska ha undertextning.

Planera din film

Det är svårt att göra en film tillgänglig i efterhand. Du måste tänka tillgänglighet från start och planera dina scener väl.

Tips när du skapar film:

 • Prata långsamt och korta ner dina meningar för att underlätta textning
 • Klipp inte bort tankepauser
 • Beskriv relevanta ljud
 • Använd tillräckliga kontraster
 • Undvik störande bakgrundsljud
 • Begränsa blinkningar som kan orsaka krampanfall.

Textning

Det är en konst att texta och kräver lite övning innan man blir expert.

För att bli proffs på textning ska du:

 • Renodla språket
 • Skriva innebörden av vad som sägs
 • Är det talspråk ska du ändå skriva korrekt
 • Använd talstreck vid byte av person
 • Beskriv relevanta ljud genom att skriva ut dem
 • Skriv max två rader
 • Skriv max 32 tecken per rad
 • Dela upp långa meningar
 • Låt texten ligga kvar i bild tillräckligt länge
 • Viktiga ljudeffekter ska skrivas i text. Exempelvis (Telefonen ringer).

När du är färdig med din textning ska du inte bränna in den i filmen. I lagen är det valbara undertexter som rekommenderas. De flesta onlinespelare stödjer valbara undertexter i så kallat ”.srt”-format.’

Syntolkning

Syntolkning är en röst som beskriver visuell information som inte framgår av ljud. En tolkning ska beskriva miljöer, kroppsspråk, handlingar med mera. Ska du syntolka en film ska du beskriva det som är viktigaste för att förstå sammanhanget.

Tänk dig ett scenario i en film där en person är riktigt ledsen och skakar av gråt. Det kommer in en annan person i rummet och frågar ”hur mår du?” och får till svar ”jag mår bra”. Utan att ha syntolkat den första scenen kan man tro att är bra, men det är det ju inte.

Det är viktigt att tänka på att syntolkningen inte får krocka med repliker eller andra viktiga ljud i filmen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning