Tillgänglighetsdirektivets lagförslag äntligen på plats

Regeringen föreslår en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.

Den 26 augusti 2022 meddelade regeringen sitt förslag gällande den nya lagen om tillgänglighet på vissa produkter och tjänster. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2025 enigt tidigare planering.

Röja undan hinder och öka tillgängligheten

Förslaget ska röja undan hinder på den inre marknaden och öka tillgängligheten till produkter och tjänster, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på tillgänglighet, och de produkter som omfattas är:

  • datormaskinvarusystem med generella användningsområden,
  • terminalutrustning med interaktiv datorkapacitet som används vid elektronisk kommunikation eller för åtkomst till audiovisuella medietjänster,
  • läsplattor och
  • självbetjäningsautomater.

De tjänster som omfattas är:

  • tjänster som tillhandahålls konsumenter och avser elektroniska kommunikationstjänster,
  • e-handelstjänster,
  • banktjänster,
  • e-böcker,
  • tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster samt
  • vissa passagerartransporttjänster.

Lagen innehåller bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn.

Läs mer om tillgänglighetsdirektivet

Lagrådsremiss från socialdepartementet: Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Vilka andra lagar och riktlinjer berör tillgänglighet?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning