Tillgängliga tabeller

Tabeller kan vara svåra att tolka – både för användare med skärmläsare och för andra. Genom att göra dem tillgängliga kan fler ta del av dem!

Tabeller ska bara användas för att presentera data. De får alltså inte användas i layout- eller design-syfte för att placera innehåll på en speciell plats visuellt. Skärmläsaranvändare kommer få uppläst att det är en tabell de kommit fram till, vilket kan skapa förvirring om innehållet har annat syfte.

Gör tabellen tydlig visuellt

Visuellt tydliga tabeller hjälper läsare att förstå innehållet. För att göra tabeller mer tillgängliga för seende läsare är det bra att tänka på tydliga avgränsningar mellan rader och kolumner, samt att tabellrubrikerna är visuellt markerade. Du kan till exempel göra en avvikande färg för rubrikraderna eller använda ett större typsnitt. Ett annat tips är att lägga varannan rad i annorlunda färg för att det ska bli enklare för ögat att följa raderna för seende användare.

För att det ska bli lättare för alla att förstå en tabell, inte minst för användare som förlitar sig på hjälpmedel, ska alla tabellceller innehålla text eller siffror, ingen cell ska lämnas tom. För hög läsbarhet rekommenderar vi vänsterställd text och högerjusterade siffror.

Sträva alltid efter att ha korta rad- och kolumnrubriker också – det underlättar för alla.

Taggarna lägger grunden för funktioner

Taggarna som ligger i koden för tabellen anger vad som är vad i din tabell, samt i vilken ordning innehållet presenteras för till exempel en skärmläsare. Genom att korrekt märka upp tabellens rader, rubriker och dataceller blir tabellen tillgänglig. Följande taggningar används i tabellen:

  • TABLE – själva tabellen
  • TH – kolumnrubriker
  • TR – radrubriker
  • TD – ”vanligt” cellinnehåll

Använd enkla tabeller så långt det är möjligt. Avancerade tabeller, exempelvis där en kolumnrubrik har egna underrubriker, så behöver tabellen kompletteras i Adobe Acrobat Pro i efterhand.

Kontrollera

  • Se över din tabell så att den är korrekt uppmärkt med TABLE, rader är uppmärkta med TR, och celler är uppmärkta med TH (rubrikceller) eller TD (dataceller).
  • Se till att det inte finns några tomma TH-element i tabellen.
  • Se även till att tabellen är logiskt uppbyggd, och att kolumnerna inte innehåller olika många rader och kolumner.

Så gör du i Word

Inne i Word under fliken ”Tabelldesign”, kan du enkelt markera både kolumn- och radrubriker för att skapa TH-taggar till din tabell, innan du för över den till PDF:

Urklipp från Word som visar var man gör inställningar för tabeller i Word

Behöver du hjälp med att tillgänglighetsanpassa dina dokument eller webb?

Vi både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument och webbar/appar tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Tillgängliga dokument

Tillgänglighetsgranskning

Utbildning inom tillgänglighet

Ifall du heller sitter i lugn och ro på egen hand, kan du beställa åtkomst till vår lärplattform, som innehåller allt du behöver veta om hur man gör tillgängliga dokument.

ETU Lärplattform

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Katarina Loodh

Katarina Loodh

Projektledare och tillgänglighetsexpert Sundbyberg, Uddevalla, Trollhättan
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Till början av sidan
Snabbanslutning