Om nya tillgänglighetsdirektivet som berör även privat sektor

Privata aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Här hittar du information om vilka som omfattas av det nya webbtillgänglighetsdirektivet och när det ska vara uppfyllt.

Tillgänglighetsdirektivet är ett direktiv från EU som ställer krav på tillgänglighet på vissa produkter och tjänster. Produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025.

Det som omfattas i tillgänglighetsdirektivet, och som kommer att bli ny lag, är:

 • datorer
 • bankomater
 • kortläsare för att betala med bankkort i till exempel en butik
 • biljettautomater
 • automater för incheckning, till exempel vid resor
 • utrustning som behövs för digitala tjänster och medietjänster
 • läsplattor
 • digital kommunikation, till exempel e-post
 • medietjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel
 • vissa tjänster inom resor med flyg, buss, tåg och båt
 • e-böcker
 • banktjänster
 • e-handel

Tidplan

Medlemsstaterna, bland annat Sverige, ska senast den 28 juni 2022 ha infört de bestämmelser som behövs i lagar och andra författningar för att uppfylla direktivet.

Regeringens proposition om lagen är lämnad till riksdagen och kommer att beredas i utskottet den 14 mars 2023. Lagen är föreslagen att börja gälla den 28 juni 2025.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/08/genomforande-av-tillganglighetsdirektivet

Läs Genomförandet av tillgänglighetsdirektivet som PDF (1 MB) på Regeringens webbplats

Läs mer om tillgänglighetsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUR-Lex)

Tillgänglighetsdirektivet på regeringen.se

EU:s tillgänglighetsdirektiv på MFD.se

Behöver du hjälp med att tillgänglighetsanpassa dina dokument eller webb?

Vi både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument och webbar/appar tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Tillgängliga dokument

Tillgänglighetsgranskning

Utbildning inom tillgänglighet

Ifall du heller sitter i lugn och ro på egen hand, kan du beställa åtkomst till vår lärplattform, som innehåller allt du behöver veta om hur man gör tillgängliga dokument.

ETU Lärplattform

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning