Om nya lagen om tillgänglighet för privat sektor

Privata aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Här hittar du information om vilka som omfattas av det nya webbtillgänglighetsdirektivet och när det ska vara uppfyllt.

Tillgänglighetsdirektiv som även gäller privat sektor

Tillgänglighetsdirektivet är ett direktiv från EU som ställer krav på tillgänglighet på vissa produkter och tjänster. Produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025.

Det som omfattas i tillgänglighetsdirektivet, och som kommer att bli ny lag, är:

 • datorer
 • bankomater
 • kortläsare för att betala med bankkort i till exempel en butik
 • biljettautomater
 • automater för incheckning, till exempel vid resor
 • utrustning som behövs för digitala tjänster och medietjänster
 • läsplattor
 • digital kommunikation, till exempel e-post
 • medietjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel
 • vissa tjänster inom resor med flyg, buss, tåg och båt
 • e-böcker
 • banktjänster
 • e-handel

Tidplan

Medlemsstaterna, bland annat Sverige, ska senast den 28 juni 2022 ha infört de bestämmelser som behövs i lagar och andra författningar för att uppfylla direktivet.

Läs mer om tillgänglighetsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUR-Lex)

Tillgänglighetsdirektivet på regeringen.se

EU:s tillgänglighetsdirektiv på MFD.se

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult Piteå