Nu har de senaste WCAG 2.2 riktlinjerna lanserats!

Från och med den 5 oktober finns det nu nio nya framgångskriterier som ska granskas.

Dessa efterlängtade riktlinjer har nu blivit den nya standarden att följa. Samtidigt innebär det inte att de äldre versionerna blir oanvändbara. Det är dock starkt rekommenderat att använda den senaste versionen.

Men vad är egentligen WCAG 2.2?

WCAG är grunden för det mesta av den lagstiftning som handlar om digital tillgänglighet. I Europa hänvisar normen EN 301 549 till WCAG, och i Sverige pekar lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och inom kort, även lagen om tillgänglighet för vissa produkter och tjänster, på samma norm.

WCAG 2.2 är en uppdaterad uppsättning riktlinjer från W3C, som syftar till att göra digitalt innehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Huvudmålet är att göra webbplatser mer användarvänliga för människor som till exempel är synskadade, döva eller har begränsad rörlighet. Dessa riktlinjer gäller speciellt för innehåll som är tillgängligt på datorer, bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Det är viktigt att notera att dessa riktlinjer är utformade att vara teknologioberoende och erbjuder olika tekniker för att uppfylla kraven.

Läs om vikten av att följa standarder för tillgänglighet på Webbriktlinjer.se

Läs om organisationen W3C, som ligger bakom WCAG

Så, vad har uppdaterats i WCAG 2.2?

WCAG 2.2 lägger till 9 nya krav (som kallas kriterier i WCAG) till version 2.1, och slopar ett krav som funnits med sedan tidigare.

Kriterierna i WCAG är indelade i de tre nivåerna A, AA och AAA. Att överensstämma med AA-nivån (vilket EN 301 549 och DOS-lagen kräver) innebär att man ska uppfylla samtliga kriterier på nivåerna A och AA. Man behöver alltså inte uppfylla nivå AAA för att uppfylla lagkraven.

De senaste ändringarna handlar främst om att öka tydligheten för användare när de navigerar på webbplatser. Det inkluderar också förbättringar av alternativ för inmatning.

De nya riktlinjerna finns under följande kategorier:

2.4 Navigering

Det ska vara enkelt att se vilken knapp eller länk som är fokusmarkerad när man navigerar sig med ett tangentbord. Kontrast blir här mycket viktigt för att det ska gå att urskilja och öka användarvänligheten.

2.5 Inmatningsalternativ

Webbplatser som har funktionen att ”drag-and-drop” (dra och släppa) objekt på sidan omfattas av denna nya riktlinje. För att uppfylla de nya kriterierna ska användaren kunna utföra denna funktion med en annan teknik än en datormus, till exempel via tangentbordet eller annat hjälpmedel.

3.2 Förutsägbarhet

Hjälp- och supportinformation ska vara konsekvent och enkelt att hitta, oavsett var på webbplatsen du befinner dig. Till exempel om det finns en hjälp-knapp på en sida så bör den ha samma placering på även andra sidor, för att användare enkelt ska kunna hitta den, utan att behöva leta runt varje gång de behöver support.

3.3 Inmatningsstöd

Alla ska kunna logga in och få tillgång till funktioner och innehåll på din webbplats oavsett funktionshinder. Målet är att användaren inte ska behöva mata in data upprepade gånger under samma session.

Här är de nio nya riktlinjerna:

 • 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) (AA) – Fokusmarkering
  Det ska vara tydligt var du befinner dig på sidan, vilket betyder att du ska ha en tydligt synlig indikering av vilket element på sidan som har tangentbordsfokus. Detta är av kritisk betydelse för seende användare som inte kan använda mus, pekskärm eller liknande styrmedel. Du får heller inte skymma element som har fokus.
 • 2.4.12: Focus Not Obscured (Enhanced) (AAA) – Fokusmarkering
  Utökade krav som säger att kontrasten mellan element med fokus och utan fokus är minst 4.5:1, markeringen ska vara minst 2 px bred och får aldrig skymmas av andra element. Annars samma som ovan i 2.4.11.
 • 2.4.13: Focus Appearance (AAA) – Fokusmarkering
  Det nya kriteriet 2.4.13 Focus Appearance (nivå AAA) ställer ytterligare krav på hur stor fokusmarkeringen måste vara och hur den ska se ut. Innehåll ska ha fasta referenspunkter, till exempel om man i en bok refererar till en sida, så ska sidan ha samma nummer som digital version.
 • 2.5.7: Dragging Movements (AA) -Alternativ till att dra med mus eller pekskärm
  Det nya kriteriet 2.5.7 Dragging Movements (nivå AA) innebär att funktioner där användaren måste dra ett objekt med mus eller fingrar på en pekskärm ska gå att utföra på ett alternativt sätt med mus eller ett finger, till exempel med hjälp av klick i stället.
 • 2.5.8: Target Size (Minimum) (AA) – Minimistorlek för klickbara objekt
  Det ska vara lätt att klicka rätt. Det nya kriteriet 2.5.8 Target Size (Minimum) (nivå AA) innebär förenklat att klickbara element ska vara minst 24×24 CSS-pixlar (px), vilket underlättar för användare med nedsatt finmotorik och användning av pekskärm, där man inte har samma precision som med en mus. Kravet på storlek innebär att en kvadrat med sidan 24 px ska rymmas inom elementet utan att sticka utanför någonstans. Detsamma gäller för cirkelformade klickbara element eller ytor. Ifall det klickbara elementet är för litet, så ska det vara tillräckligt långt mellan de klickbara ytorna, för att ändå kunna gå igenom kravet.
 • 3.2.6: Consistent Help (A) – Hjälpfunktioner
  Det ska vara lätt att få hjälp. Det nya kriteriet 3.2.6 Consistent Help (nivå A) innebär att hjälpfunktioner som finns på flera sidor, till exempel kontaktuppgifter, kontaktfunktioner, FAQ, hjälpsidor, support och dokumentation samt chattbottar och andra liknande automatiserade hjälpfunktioner ska finnas på samma plats relativt annat innehåll. Chattikonen ska till exempel inte finnas i början av en sida och i slutet av en annan.
 • 3.3.7: Redundant Entry (A) – Fyll i information bara en gång
  Det nya kriteriet 3.3.7 Redundant Entry (nivå A) innebär att du bara ska behöva fylla i information en gång i en process. Uppgifter som du matat in en gång, som behövs i ett annat sammanhang, ska tjänsten antingen fylla i åt dig eller erbjuda som förslag. Detta underlättar för användare som har svårt med inmatning, till exempel på grund av dyslexi eller nedsatt finmotorik. Det gör också att du slipper komma ihåg exakt vad du skrivit tidigare, vilket underlättar för de som har problem med närminnet eller andra kognitiva problem.
 • 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) (AA) – Autentisering 
  Autentisering innebär att man bevisar att man är den man utger sig för att vara. De nya kriterierna 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (nivå AA) och 3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (nivå AAA) innebär att autentiseringsprocessen inte får innehålla något steg som prövar en kognitiv funktion. Exempel på prov av kognitiva funktioner är lösenord (minne) eller att utföra en matematisk beräkning, svara på en kunskapsfråga eller lösa en CAPTCHA där man ska tolka förvrängd text (kognitiv förmåga). Onödig inmatning ska alltså undvikas i formulär – erbjud att innehåll fylls i automatiskt eller finns tillgängligt för användaren att välja.
 • 3.3.9: Accessible Authentication (Enhanced) (AAA)  Autentisering
  Gör inloggningar möjliga med mindre mental ansträngning. Läs mer ovan under 3.3.8.

När blir de nya riktlinjerna lagkrav?

Både Lägen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och Lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet hänvisar inte direkt till WCAG, utan till normen EN 301 549, som i sin tur därefter hänvisar till WCAG. Det jobbas på att ta fram en ny version av EN 301 549 som bland annat ska hänvisa till WCAG 2.2, men när detta sker vet vi inte idag.

Därefter ska EU anta den nya normen och publicera beslutet. Först då kan Myndigheten för digital förvaltning (Digg) uppdatera sina föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service så att de hänvisar till den nya normen. Först då gäller WCAG 2.2 för DOS-lagen.

För Lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet blir det motsvarande process där den nya tillsynsmyndigheten behöver hänvisa till den nya normen i sina föreskrifter.

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med?

Tillgängliga dokument

Tillgänglighetsgranskningar

Användartest

Stöd och support inom tillgänglighet

Vi har även en Lärplattform med sju kurser där vi i steg-för-steg i text- och videoformat lär dig hur du ska arbeta med dina dokument för att få dem tillgängliga.
ETU Lärplattform – ditt digitala uppslagsverk

Följ oss i sociala medier!

ETU på Facebook
ETU på Instagram
ETU på LinkedIn

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning