Nej till våld i nära relationer

Många utsätts för våld i nära relationer. Vi på ETU behöver större kunskap kring ämnet för att snabbare se tecken som finns så vi kan stötta personer och hänvisa till rätt hjälp. Därför har vi gått kurs i detta nu.

Underleverantörer till Arbetsförmedlingen går kurs

Det är ett krav från arbetsförmedlingen att alla som arbetar med KROM ska ha genomgått kursen, vilket vi på ETU välkomnar.

Eftersom vi träffar många människor  som i flera fall varit med om våld i nära relationer är tanken att vi som handledare ska kunna upptäcka och se dom tecken som kan finnas och på så sätt kunna informera om vilka stöd det finns för personer i liknande situationer, säger Maria Richthoff, Matchningskoordinator på ETU.

Kunskap ger bättre förutsättningar

När vi nu har fått större kunskap kring ämnet och vet vilka tecken som finns kan vi på ETU förhoppningsvis stötta personen och se till att han/hon får rätt hjälp. Genom att se tendenserna kan vi nu också styra våra samtal och ställa frågor som kan vara avgörande för att få personen att berätta och ta till sig vårt stöd.

Till början av sidan
Snabbanslutning