Länkar

Tycker du att det är svårt att skriva länktexter? Vi hjälper dig!

Vad säger lagen om länkar?

Syftet med varje länk framgår av länktexten i sig själv eller av länktexten tillsammans med sitt automatiskt tydliggjorda länksammanhang, utom då syftet med länken skulle vara tvetydigt för användare i allmänhet.

Gör de klickbara ytorna tillräckligt stora. Det underlättar för användarna.

Framhäv länkarna grafiskt så att användarna förstår vad som är länkad text.

Utdrag från Webbriktlinjer.

A 2.4.6 Skriv tydliga länktexter

AAA 2.4.9 Länktexter går att förstå utanför sitt sammanhang

Utdrag från WCAG.

Skapa länkar som ett proffs

Ett proffs på länkar skriver korta länktexter, som går rakt på sak och skapar ett länkutseende som användaren känner igen. Ett länkproffs förstorar också träffytan på länken. Det är en trevlig service som gör skillnad för många.

Länktext

En länktext ska inledas med de viktigaste orden och vara kort. Länken ska gå att förstå utan att läsa den kringliggande texten och det ska tydligt framgå om länken leder till andra format. Leder den till en annan webbplats ska detta förmedlas.

Vi rekommenderar att du undviker att skapa länkar i löpande text. Det är bättre att samla alla länkar efter ett textstycke.

Exempel på en dålig länktext:

Läs mer om ekonomin i PDF:en Årsredovsningen 2022

Exempel på en bra länktext:

Årsredovisning 2022 (PDF)

Länkar du till en och samma sida flera gånger i ett dokument ska du skriva samma länktext till alla länkar. Länkar som går till olika sidor ska ha unika länknamn. Undvik att skriva länknamn som ”Läs mer om” och ”Läs mer här”.

Länkutseende

En länk ska särskiljas från övrig text genom understrykning, färg, symbol eller placering. Det är inte godkänt att endast förmedla länkar med hjälp av färg.

Användare är vana vid att länkar är blå och understrukna så därför bör du alltid välja blå som länkfärg, även fast det är godkänt med andra färger. Du måste också säkerställa goda kontrastvärden mellan länkfärgen och bakgrundsfärgen samt övrig text.

Hur låter en länk för en skärmläsaranvändare?

När en skärmläsare kommer till en länk läser den ”Länk” följt av länktexten. Skärmläsaranvändaren får ingen information om URL:en.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning