Hur hjälper digital tillgänglighet personer med dyslexi?

Dyslexi innebär att personer har svårt att lära sig att läsa, skriva och stava. Genom tydliga rubriker, bra sammanfattningar och stöd i form av bilder och ikoner kan du snabbt hjälpa inte bara personer med dyslexi utan även många andra som har svårt att ta till sig information.

Om dyslexi

Dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter, är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa, skriva och stava. Dyslexi är vanligt, och handlar oftast om det skrivna språket, men ibland även om talspråk. En del personer kan samtidigt ha svårt med siffror och att räkna, men det kallas istället för dyskalkyli.

Dyslexi är ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Med stöd och hjälp behöver dyslexi inte innebära ett hinder i livet, till exempel när det gäller att utbilda sig till det yrke man är intresserad av.

Hur många har dyslexi?

Det finns undersökningar som visar att mellan 20 och 25 procent av befolkningen har svårigheter att ta till sig innehållet i en vanlig dagstidning. Svårigheterna kan ha olika orsaker, bland annat funktionsnedsättningar. Skolverket konstaterar i en utredning att mellan 6 och 8 procent av eleverna i grundskolan har stora läs- och skrivsvårigheter och tester visar att 4 till 5 procent av befolkningen har dyslexi.

Uppskattningsvis finns det i Sverige 400 000 personer med dyslexi.

Hur känner du igen om någon har dyslexi?

Du kan upptäcka att någon har dyslexi om du upptäcker något av följande hos personen som läser:

 • Läser långsamt, trevande eller hackigt
 • Läser fort och gissar
 • Stannar upp och läser om
 • Utelämnar eller läser fel på små ord eller ändelser
 • Gör tillägg – tappa blir trappa
 • Kastar om bokstäver – bar blir bra
 • Vänder ord – med blir dem
 • Upprepar tidigare ljud i samma ord – firade blir firaride

Verktyg som kan underlätta

 • Skärmläsare
 • Talsyntes och andra mjukvaror som markerar texten som blir uppläst
 • Tangentbord
 • Rättstavningsprogram
 • Talböcker (Daisy Reader)

Det finns många bra hjälpmedel som kan underlätta för en person med dyslexi. Det är standard att ett hjälpmedel markerar meningen som blir uppläst, men flera läsare erbjuder även understrykning eller annan färg på markeringen av det specifika ordet. Som användare kan du få ordet bokstaverat vilket kan vara till mycket stor hjälp. För att dessa hjälpmedel ska fungera optimalt är det dock viktigt att dokumenten och webbsidorna är tillgänglighetsanpassade.

Dyslexiförbundet kan ge dig mer information

Dyslexiförbundet samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. De arbetar med stöd och rådgivning, utbildning och andra relevanta aktiviteter.

Dyslexiförbundets webbplats

Så kan du hjälpa till med digital tillgänglighet

Ett hinder för någon med dyslexi kan vara att läsa långa och tunga texter, eftersom det tar mycket kraft och energi. Hen kanske hellre först kikar på bilderna, innan personen avgör om hen ska orka ta sig igenom texten eller inte. Då kan ett sätt att underlätta läsningen vara att just tillföra genomtänkta bilder och symboler som höjer och kompletterar texten.

Andra bra tips för att underlätta för personer med dyslexi är:

 • Skriv det viktigaste först
 • Ha beskrivande rubriker
 • Lägg in sammanfattande texter högt upp
 • Använd gärna punktlistor
 • Märk upp texten i dokument med bokmärken
 • Presentera gärna alla rubriker först på en webbplats, och erbjud att hoppa till rätt avsnitt med hjälp av så kallade ankare

Behöver du hjälp med digital tillgänglighet?

ETU både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dokument och webbplatser tillgängliga för alla.

Utbildningar inom tillgänglighet

Ifall du heller sitter i lugn och ro på egen hand, kan du beställa åtkomst till vår lärplattform, som innehåller allt du behöver veta om hur du gör tillgängliga dokument.

ETU Lärplattform

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning