Hur gör du kartor tillgängliga på webben?

Att presentera geografisk information och kartor på webben på ett tillgängligt sätt är avgörande för att inte exkludera människor med funktionsnedsättningar. Visste du till exempel att genom att göra en så enkel sak som att inkludera tydliga och detaljerade textbeskrivningar av kartans innehåll och funktion, så kan du göra kartor mer tillgängliga för användare som förlitar sig på skärmläsare?

När du ska göra kartor tillgängliga på webben, bör du följa några viktiga riktlinjer för att säkerställa att informationen är tillgänglig för så många användare som möjligt, inklusive de med funktionsnedsättningar.

Är inte kartor undantagna från kraven på tillgänglighet?

I den Europeiska standarden EN 301 549 och den svenska Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, finns specifika undantag för vissa typer av innehåll och funktioner från de strikta tillgänglighetskraven.

När det gäller kartor, så är de till viss del undantagna, men inte helt, från kraven på tillgänglighet, men lagstiftningen erkänner de unika utmaningarna med att göra kartor fullständigt tillgängliga. Det betonas dock att när kartor används för navigationsändamål, så ska tillgängliga alternativ erbjudas. Detta kan innebära textbeskrivningar, listor över platser eller andra icke-kartbaserade navigationshjälpmedel.

Läs mer om undantag från kraven på Diggs webbplats

Hur gör du din karta så tillgänglig som möjligt?

Här är några snabba punkter som kan få dig på rätt spår:

 • Tillhandahåll textalternativ:
  Erbjud textbaserade alternativ eller beskrivningar för att förklara kartans innehåll och funktion. Detta är en enkel sak att göra, som kan göra stor skillnad för tillgängligheten. Det kan till exempel göras genom en tydlig rubrik ovanför kartan. Ifall kartan är inbäddad med hjälp en så kallad iframe kan du lägga in beskrivningen i title-attributet i iframe-elementet.
 • Förtydliga kartans delar med visuell tillgänglighet:
  Det du ska tänka på är att tydligt förklara vad kartan visar och arbeta med visuell tillgänglighet, till exempel med goda kontraster mellan färger, och märka ut mindre och större vägar på olika sätt (med olika mönster, prickar, streckade linjer och så vidare) så man kan se skillnad mellan dem. Se också till att rubriker och instruktioner är tydliga och begripliga.
 • Använd semantisk HTML och WAI-ARIA:
  Använd semantisk HTML och WAI-ARIA-roller och attribut för att göra interaktiva kartfunktioner tillgängliga.
 • Tillgängliga kontroller:
  Se till att alla kontroller för att zooma och navigera i kartan kan användas med tangentbordet och är lättillgängliga för skärmläsare. Beskriv även dessa reglagen och kontroller med text.
 • Erbjud alternativa presentationer och sätt att söka efter platser:
  Erbjud alternativa sätt att ta del av kartinformation, såsom textbeskrivningar, ljudbeskrivningar eller taktila kartor för att möta olika användares behov och preferenser. Förutom kartan bör det finnas sätt att söka efter platser eller intressepunkter via textinmatning. Lägg gärna in vägbeskrivningar i textformat som ett komplement, eller lägg in innehåll i en tabell bredvid kartan.
 • Anpassningsbar presentation:
  Ge användare möjlighet att anpassa visuella aspekter av kartan för att förbättra läsbarheten. Ett exempel skulle kunna vara att ge användaren möjlighet att förstora texten. Ett annat exempel skulle kunna vara att låta användaren själv bestämma vad som ska vara synligt i kartan.
 • Tydlig dokumentation och instruktioner:
  Erbjud tydliga instruktioner och vägledning om hur man navigerar och interagerar med kartan för användare som förlitar sig på assisterande tekniker.

Genom att ta hänsyn till dessa punkter kan du säkerställa att geografisk information och kartor presenteras på ett så inkluderande sätt som möjligt, även om det inte blir fullt ut tillgängligt för alla.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Testa ifall din webbplats är användbar och tillgänglig? Läs mer om våra användartester

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Vad innebär tillgänglighet – Ordlista

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning