Har du problem med att läsa långa PDF-dokument med din skärmläsare?

Vi på ETU får ibland frågan ifall PDF-dokumenten vi tillgänglighetsanpassar verkligen är tillgänglighetsanpassade ordentligt. Främst har frågan kommit ifrån personer som varit utan synförmåga, som haft problem att läsa långa dokument (över 50 sidor). Vi försöker här reda ut några frågeställningar i ämnet.

När är ett dokument tillgängligt?

Ett dokument är tillgängligt om personer med funktionsnedsättning, till exempel nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn eller utan synförmåga, kan använda det.

Trots att vi på ETU menar att våra dokument är tillgänglighetsanpassade, så händer det ibland att du som blind har problem med att läsa långa dokument – vad beror detta på?

Är PDF-formatet tillgängligt?

Vi på ETU rekommenderar att information på webbplatser i första hand alltid ska publiceras i html eller xhtml. Dock kan längre dokument, blanketter, rapporter och så vidare så klart fortsatt publiceras i PDF-format om källdokumentet är skapat på rätt sätt och de är tillgänglighetsanpassade korrekt.

Det finns inget som talar för att PDF-formatet skulle vara otillgängligt på något sätt. Formatet fungerar bra med olika versioner av olika hjälpmedel, och är även kompatibelt med äldre versioner av skärmläsare. Det är alltså inte med själva formatet som problem uppstår.

Se till att du har läsaren Adobe Acrobat Reader installerad på din dator, och säkerställ att det är i det programmet du öppnar dina PDF-dokument. Även fast PDF-formatet är bra, så funkar det så klart alltid bäst med den läsare som är avsedd för formatet. I andra programvaror kan funktionen vara sämre, det gäller bland annat om du öppnar dokumentet direkt i webbläsaren.
När du öppnar upp ett PDF-dokument direkt från en webbplats vet du som blind kanske inte i vilken läsare som filen öppnas upp i. Vårt råd är att ta för vana att spara ner dokumentet på din dator och sedan öppna det i Adobe Acrobat Reader.

Ladda hem Adobe Acrobat Reader gratis

När uppstår det oftast tillgänglighetsproblem?

Tillgänglighetsproblem i PDF-filer uppstår oftast om den som skapar PDF-dokumenten gör detta på fel sätt, så att det inte finns tillgänglig information i dokumentet, vilket i korthet innebär att:

 • Struktur är uppmärkt för till exempel rubriker, listor, text och länkar.
 • Datatabeller har uppmärkta kolumn- och radrubriker.
 • Det finns textalternativ för bilder som tillför information.
 • Det finns navigeringsalternativ som till exempel länkar och bokmärken.
 • Formulärfält som är ifyllningsbara går att använda av alla.

Behöver du hjälp med att skapa tillgängliga PDF-dokument?

Har du inte kunskap om hur du ska skapa PDF-dokument, eller hur du gör för att tillgänglighetsanpassa dina dokument, kan du be oss om hjälp – vi på ETU har över 20 års erfarenhet av digital tillgänglighet.

Tillgängliga dokument

Utbildning inom digital tillgänglighet

ETU Lärplattform

Varför fungerar inte dina långa PDF-dokument att läsa med skärmläsaren?

Användare med skärmläsare kan uppfatta långa dokument som otillgängliga trots att de är korrekt gjorda som tillgängliga PDF-dokument, och att långa dokument inte fungerar på samma sätt som korta inne i Adobe Acrobat Reader.

När ett dokument har fler än 50 sidor visas bara aktuell sida/sidor i skärmläsaren inne i Adobe Acrobat Reader. För att läsa nästa sida måste du byta sida med kortkommando eller använda Adobe Acrobat Readers egna navigering. Det går inte heller att hoppa mellan rubriker i dokumentet, slå samman rubriker eller hoppa högst upp i dokumentet.

Detta beror på att Adobe Acrobat Reader har en standardinställning som heter ”läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument”. Det finns också ett värde ”minsta antal sidor i ett stort dokument” som är satt till 50. Om du vill läsa in hela dokumenten i skärmläsaren kan du ställa in ”Läs hela dokumentet” i stället.

Det fungerar ungefär så här i inställningarna:

Inställningen ”Läsning” inne i Adobe Acrobat Reader avgör hur mycket av ett dokument som levereras till din skärmläsare åt gången. Om en PDF-fil inte är taggad analyserar Reader dokumentet och försöker tolka dess struktur och läsordning. Den här processen kan ta lång tid för ett långt dokument. När Reader skickar information till din skärmläsare läser den in informationen i en minnesbuffert som är direkt tillgänglig för hjälpmedelsprogrammet. Mängden information som skickas till minnesbufferten kan påverka hur lång tid det tar för Reader att utföra åtgärder som att öppna dokumentet, gå till nästa sida, byta vy och utföra kommandon.

Det finns olika alternativ att välja mellan här:

 • Läs bara de sidor som är synliga just nu: Det här alternativet är bäst när du använder en skärmförstorare. Prestandan förbättras genom att programmet slipper bearbeta delar av dokumentet som inte är synliga. Det betyder att du inte kan gå till en annan sida förrän nästa sida är synlig och Reader har skickat sidinformationen till minnesbufferten. Om det här alternativet är markerat måste du därför använda navigeringsfunktionerna i Reader för att navigera från sida till sida i dokumentet.
 • Läs hela dokumentet: Det här alternativet kan vara bäst om du använder en skärmläsare som har egna navigerings- och sökverktyg och som du är mer bekant med än verktygen i Acrobat.
 • Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument: Det här alternativet är markerat som standard och är bäst om du använder en skärmläsare med långa eller komplexa PDF-filer. Med den kan Acrobat leverera ett helt litet dokument, men återgå till att skicka sida för sida för stora dokument.
Skärmdump som visar hur dialogfönstret med inställningar för läsning ser ut i Adobe Acrobat Reader

Justera läsarinställningarna inne i Adobe Acrobat Reader

För att ändra inställningarna från standardvärdet till att kunna läsa även långa dokument, som du kanske är mer van vid, gör du på följande sätt:

 1. Välj menyn ”Redigera” inne i Adobe Acrobat Reader.
 2. Under ”Inställningar” väljer du kategorin ”Läsning”.
 3. Under rubriken Alternativ för skärmläsare, hittar du en kombinationsruta med rubriken ”Sida/dokument”.
 4. I kombinationsrutan ”sida/dokument” välj ”Läs hela dokumentet”.
  Alternativt behåll inställningen ”Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument” och öka antalet sidor för ”Minsta antal sidor ett stort dokument” till ett större antal sidor.

Lär mer på Adobes support

Tips för dig som publicerar PDF-dokument på din webbplats

För dig som publicerar stora PDF-dokument (fler än 50 sidor) på till exempel din webbplats, kan det vara en god idé att upplysa skärmläsaranvändare om att denna inställning behöver göras i Adobe Acrobat Reader för att de ska få en så bra läsupplevelse möjligt.

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning