Har du koll på hur DIGG genomför sin tillsyn?

När DIGG genomför sin granskning av tillgängligheten på en digital service utgår de från en tillsynsmanual. I manualen finns information om hur DIGG granskar webbplatser, dokument och appar med instruktioner, kontroller och eventuella undantag för varje kriterium som granskas. Manualen beskriver också tillsynsprocessen, rättslig grund och tillämpningsanvisningar.

DIGG genomför tillsyn av digital offentlig service utifrån de kriterier som finns i EU-kommissionens genomförandebeslut. Det innebär att de granskar en viss andel av de digitala tjänsterna manuellt. En andel digitala tjänster granskas förenklat med ett granskningsverktyg. De aktörer vars digitala service som DIGG fått i uppdrag att granska manuellt kontaktas i förväg.

Vid bristande tillgänglighet från en offentlig aktör, som antingen upptäckts genom övervakning, eller genom en anmälan, kommer DIGG att kontakta aktören och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan de då genom dialog med aktören se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.

Om aktören inte åtgärdar en sådan brist inom rimlig tid kan DIGG förelägga om åtgärd. Vid behov kan de förelägga igen, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Läs mer på DIGGs webbplats:

DIGG:s arbete med tillsyn (extern webbplats)

DIGG:s tillsynsmanual (extern webbplats)

Behöver du hjälp med att tillgänglighetsanpassa dina dokument eller webb?

Vi både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument och webbar/appar tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Tillgängliga dokument

Tillgänglighetsgranskning

Utbildning inom tillgänglighet

Ifall du heller sitter i lugn och ro på egen hand, kan du beställa åtkomst till vår lärplattform, som innehåller allt du behöver veta om hur man gör tillgängliga dokument.

ETU Lärplattform

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Foto på Erika Forssell

Erika Forssell

Tillgänglighetsexpert Piteå
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Till början av sidan
Snabbanslutning