Gör tillgängliga länkar

Tycker du att det är svårt att skriva tillgängliga länktexter? Vi hjälper dig!

Tydliga länkar underlättar för alla, men är särskilt viktigt för personer som använder vissa hjälpmedel. Skärmläsaranvändare kan till exempel välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida. Länkarna behöver då vara så tydliga att det går att förstå vart den leder utan att behöva klicka på den. Tydliga länkar hjälper också de som vill navigera från länk till länk.

Det kommer även en bonus i samband med att du jobbar med tillgängliga länkar: Om du ger länkar beskrivande texter förbättrar du nämligen inte bara tillgängligheten utan också sökmotoroptimeringen (SEO) för din webbplats. Sökmotorer använder länktexter för att förstå sammanhanget och relevansen av länkade sidor. Det finns inga nackdelar alltså.

Vad säger lagen om länkar?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad DOS-lagen, tillsammans med de internationella riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), ställer krav på att digitala tjänster och innehåll som erbjuds av offentliga sektorns organ ska vara tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättningar. När det gäller länkar, även om lagen inte specificerar exakta regler enbart för länkar, omfattas de av de bredare tillgänglighetsprinciperna som anges i WCAG. Detta inkluderar:

 • Tillgänglig namngivning: Länkar ska ha beskrivande namn som gör det klart vart länken leder eller vad den gör, vilket hjälper användare att förstå syftet med länken utan att behöva läsa omgivande text. Detta återspeglas i WCAG-kriterium 2.4.4 Link Purpose (In Context).
 • Tangentbordsnavigering: Länkar måste vara navigerbara med tangentbordet, vilket möjliggör tillgänglighet för användare som inte kan använda en mus. Detta är en del av WCAG-kriterium 2.1.1 Keyboard.
 • Visuell återkoppling: Länkar bör ge visuell feedback när de är i fokus eller aktiveras, vilket stödjer användare med synnedsättning eller kognitiva funktionsnedsättningar. Detta bidrar till kriterierna under WCAG:s princip om Operable.

Utdrag från Webbriktlinjer

A 2.4.6 Skriv tydliga länktexter

AAA 2.4.9 Länktexter går att förstå utanför sitt sammanhang

Utdrag från WCAG

Att tänka på i korthet när du gör länkar

För att göra länkar tillgängliga på webben, bör du följa dessa bästa praxis:

 • Tydliga och beskrivande länktexter:
  • Använd länktexter som tydligt beskriver destinationen eller funktionen av länken även om den är tagen ur sitt sammanhang.
  • Undvik vaga texter som “klicka här”, “Gå till” eller “läs mer”.
  • Skriv det viktigaste i länken först. Använd gärna den länkade sidans titel eller rubrik som länktext.
  • Placera eventuell beskrivning av länken innan själva länken och i direkt anslutning till länken: i samma mening, stycke, listobjekt eller tabellcell som är nära förknippad med länken.
  • Använd samma länktext på en länk om den länken förekommer flera gånger på samma sida.
  • Om en länk innehåller en bild, kontrollera dess textalternativ för att se att den förmedlar länkens syfte.
 • Unika länktexter: Om möjligt, se till att länktexterna är unika inom samma sida eller kontext för att underlätta förståelsen och navigeringen för användare som använder skärmläsare.
 • Tillgängliga URL:er för skärmläsare: Om en URL måste visas som länktext, försök att göra den kort och meningsfull. Långa eller komplexa URL:er kan vara svåra att förstå när de läses upp av skärmläsare.
 • Använd semantisk HTML: Använd a-taggen för länkar och se till att href-attributet är korrekt så att länken fungerar som förväntat.
 • Undvik att öppna nya fönster automatiskt: Om länken öppnar ett nytt fönster eller en ny flik, varna användaren i förväg om detta. Det kan vara särskilt viktigt för användare med kognitiva funktionsnedsättningar eller de som använder skärmläsare.
 • Tillgänglighet för tangentbordsanvändare: Se till att länkar kan nås och aktiveras med endast tangentbordet, utan behov av en mus.
 • Visuell feedback: Ge visuell feedback när en länk är i fokus eller har blivit aktiverad. Detta hjälper användare som har begränsad rörlighet eller låg syn att följa med i interaktionen.
 • Länkutseende: En länk ska särskiljas från övrig text genom understrykning, färg, symbol eller placering. Det är inte godkänt att endast förmedla länkar med hjälp av färg. Användare är vana vid att länkar är blå och understrukna så det kan vara en bra rekommendation att använda blå färg som länkfärg, även fast det är godkänt med andra färger. Du ska också säkerställa goda kontrastvärden mellan länkfärgen och bakgrundsfärgen samt övrig text.

Ett proffs på länkar skriver alltså korta länktexter, som går rakt på sak, med ett länkutseende som användaren känner igen. Ett länkproffs förstorar också träffytan på länken ifall länken ligger i ett dokument. Det är en trevlig service som gör skillnad för många.

Dåligt exempel på länktext

För mer information om digital tillgänglighet, klicka här.

I detta exempel ovan är länktexten “klicka här” inte beskrivande. Användare med skärmläsare får inte veta vad länken leder till utan ytterligare sammanhang.

Bra exempel på länktext

För mer information om digital tillgänglighet, besök vår guide om digital tillgänglighet.

I detta exempel ovan är länktexten “guide om digital tillgänglighet” mycket mer informativ och direkt beskriver vad användaren kan förvänta sig att hitta efter att ha följt länken. Detta gör länken tillgänglig och användbar för alla, inklusive de som använder skärmläsare.

Hur låter en länk för en skärmläsaranvändare?

När en skärmläsare kommer till en länk läser den ”Länk” följt av länktexten. Skärmläsaranvändaren får ingen information om URL:en, om den inte är utskriven i länktexten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning