Förklaring av PDF-taggar

Här beskriver vi några standardtaggar i PDF-dokument. Många hjälpmedel, exempelvis skärmläsare för gravt synskadade läser inne i taggarna. Då är det viktigt att dessa är korrekt uppmärkta och ligger i samma ordning som du visuellt läser dokumentet.

Strukturtaggar

Taggar kan användas som behållare för att gruppera andra taggar, för att skilja stycken åt och skapa struktur.

Document = Dokument

Rotelementet i ett dokuments taggträd. Document ska placeras övers i taggpanelen och alla andra taggar ska ligga i den.

Part = Del

En större indelning av ett dokument. Kan samgruppera mindre enheter, till exempel Div, Art eller Sect. Exempel vi på ETU skapar en ny Part för varje ny H2 som kapiteluppdelning.

Sect = Avsnitt

En allmän behållare för avsnitt, är en vanlig komponent i en Part eller Art. Exempel vi på ETU skapar en ny Sect för varje ny H3 som avsnittsuppdelning.

Div = Avdelning

En allmän blocknivå eller grupp av blocknivåelement.

Art = Artikel

En fristående text som anses vara en enda berättelse. Förekommer ofta i InDesign-filer.

Span = Omfång

Används ofta för att avgränsa text som är kopplad till en uppsättning formategenskaper. Exempel vi på ETU kan använda Span för att sätta en egenskap runt taggen eller för att dela upp en tagg i flera delar.

Rubrik och text

Taggar för rubrik och text kommer du lätt ihåg om du tänker på engelska Paragraf P och Heading one H1.

P = Stycke

Används för vanlig text/stycke.

H1 = Rubriknivå 1

Dokumentets huvudrubrik samt rubriker för till exempel kapitel i en rapport.

H2 = Rubriknivå 2

Används för underrubriker till H1

H3 till H6 = Rubriknivåer

Används för underrubriker i text. Tänk på att nivåer inte kan hoppas över, de måste ligga i korrekt strukturell ordning.

Bilder

Taggar för bilder/grafik

Figure = Figur

Taggen för bild, grafik eller figur.

Bakgrund/Artefakt

Dekorativa bilder och grafik ska märkas upp som artefakt. Artefakter ska inte synas som en tagg i taggpanelen eller finnas med i ordningspanelen. Artefaktbehållare finns enbart i Innehållspanelen.

Listor

Taggar för att strukturera listor.

L = Lista

Taggen för punktlista/numrerad lista. Listor kan även vara alfabetiska eller använda bindestreck i stället för traditionella punkter. Underordnade taggar är LI, Lbl och LBody.

LI = Listelement

Markerar varje ny rad i en lista. Underordnade taggar är Lbl (valfritt) och LBody (obligatorisk).

Lbl = Etikett

En punkt, ett namn eller en siffra som identifierar och åtskiljer ett element från andra i samma lista (valfritt).

LBody = Listelementtext

Det beskrivande innehållet, texten, i en listpunkt (valfritt).

Specialtext

Taggar som identifierar text som inte används som ett allmänt stycke P.

TOC = Innehållsförteckning

Taggen för innehållsförteckning. Innehåller en strukturerad lista över poster och etiketter som identifierar posterna, har en egen hierarki.

TOCI = Innehållsförteckningspost

En post i en innehållsförteckning.

Reference = Referens

En citering till text eller data som finns någon annanstans i dokumentet. Används ofta vid en hänvisning till en fotnot eller inne i en innehållsförteckning.

Note = Kommentar

Förklarande text eller dokumentation. Används ofta för fotnot.

BlockQuote = Citat

Text på radnivå som härrör från någon annan än författaren till den omgivande texten (helt stycke eller flera stycken).

Quote = Citat

Kan användas för att markera ett citat (ej helt stycke).

Caption = Bildtext

En behållare för beskrivande bildtext. Kan läggas i en figurtagg. Caption-taggen läses inte upp för skärmläsare om den är placeras i figurtaggen, den kan där även ställa till problem för skärmläsare. ETU rekommenderar P-tagg för bildtexter som ska läsas upp för alla.

Tabell

Taggar för att strukturera tabeller.

Tabel = Tabell

Taggen för tabell, en uppställning av data- eller textceller. Underordnade taggar är TR, TD och TH.

TR = Tabellrad

En rad med rubriker eller data i en tabell. Underordnade taggar är TD och TH.

TD = Tabelldatacell

En tabellcell som innehåller data, inte en rubrik. Data/textinnehåll kan ligga direkt i en TD. Texten kan även, men behöver inte, ligga i en P eller Span.

TH = Tabellrubrikcell

En tabellcell som innehåll tabellrubriker. Data/textinnehåll kan ligga direkt i en TH. Texten kan även, men behöver inte, ligga i en P eller Span.

Länkar och formulär

Taggar som beskriver text på radnivå som har speciell formatering eller funktion.

Link = Länk

Länken kan leda till ett länkmål i samma dokument, ett annat dokument, en e-postadress eller till en webbplats.

Link ska innehålla länktexten och en Link-OBJR. Link ska ligga inbäddad/placeras i en annan tagg, exempelvis i P.

Form = Formulär

Används vid ifyllbara PDF-blanketter, exempelvis vid formulärfält och kryssrutor. Form ska ligga inbäddad/placeras i en annan tagg, exempelvis i P.

Behöver du hjälp med att tillgänglighetsanpassa dina dokument?

Vi både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Tillgängliga dokument

Utbildning inom tillgänglighet

Ifall du heller sitter i lugn och ro på egen hand, kan du beställa åtkomst till vår lärplattform, som innehåller allt du behöver veta om hur man gör tillgängliga dokument.

ETU Lärplattform

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Katarina Loodh

Katarina Loodh

Projektledare och tillgänglighetsexpert Sundbyberg, Uddevalla, Trollhättan
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Till början av sidan
Snabbanslutning