Färger

Att designa användarvänligt med färg kan vara en konst. Vi ger dig tipsen som förenklar!

Vad säger lagen om färger?

Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt element.

Utdrag från Webbriktlinjer

WCAG 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information (A).

Utdrag från WCAG.

Designa användarvänligt

När du ska designa ett dokument eller en webbplats med färger måste du tänka på användarvänligheten. Färg kan på många sätt lätta upp ett dokument eller en webbsida och göra informationen mer tilltalande. Men färg kan också ställa till det för många användare och göra informationen svårläst och rörig. Det är en fin balans mellan att förenkla och försämra.

Använd inte enbart färg för att förmedla information

Personer som är färgblinda eller har svårt att se färgskillnader kan få problem att förstå information om den enbart förmedlas med färg. Färg får därför inte vara det enda sättet att förklara eller informera utan ska stöttas med andra metoder, exempelvis med text eller mönster.

Diagram av olika slag är ett bra exempel där färg används för att förmedla information.

Cirkeldiagram med etikettexten på tårtbitarna.

För att kunna läsa ovanstående diagram måste du kunna se färg. Men om vi i stället skriver ut ettikettexten till tårtbitarna runt diagrammet kan informationen förstås utan färgseende.

Cirkeldiagram med etikettexten utanför tårtbitarna.

Detta blir ett tydligare diagram för alla användare.

Du behöver tänka på färger i alla typer av diagram du skapar. I ett linjediagram behöver du designa linjerna så att linjerna är olika och i ett stapeldiagram behöver du lägga till mönster. Dessa små justeringar ökar användarvänligheten för alla användare.

Undvik dessa färgkombinationer

Det finns vissa färgkombinationer man bör undvika för att förenkla för personer med färgblindhet. Enligt 1177 är den vanligaste formen av färgblindhet när du har svårt att skilja på rött och grönt. Har man röd-grön färgblindhet kan det även vara svårt att skilja på blått och lila samt grönt och brunt.

Du behöver därför tänka på vilka färger du använder när du layoutar så att din information kan uppfattas och bli tydlig för alla.

Det finns även personer som är helt färgblinda eller har gul-blå färgblindhet. Dessa typer av färgblindhet är enligt 1177 mycket ovanliga.

Färgblindhet 1177 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning