Checklista – begripliga texter online

Språket du använder är helt avgörande för tillgängligheten på din webbplats. Att skriva lätt och ledigt är ett hantverk som alla kan lära sig, och här får du tio enkla råd om hur du snabbt kan komma igång med att skriva bra texter online, på begriplig svenska.

1. Skriv för läsaren

Utgå alltid från dina läsare och deras perspektiv. Ta reda på vilken information läsarna vill ha, och ge dem det. Försök att bilda dig en uppfattning om vem din läsare är genom att försöka besvara frågor som “vilken förkunskap har läsaren om ditt ämne?”, “är läsaren van eller ovan?”, “förstår din läsare svenska?” och kanske “hur gammal är din läsare och vad arbetar hen med?”. Beroende på de svar du får in, så anpassar du dina texter därefter.

2. Låt budskapet synas

Lyft tydligt fram det du vill säga till läsaren i din text. För att du ska kunna göra det, måste du först veta vad du vill uppnå med texten, och redan från början ha ett tydligt syfte.

Texten får därefter inte innehålla varken för mycket eller för lite, utan ge en lagom mängd information som läsaren behöver för att förstå innehållet. Tänk också på att läsaren kan komma in till olika ställen på din webbplats, så all information som behövs måste finnas på den sidan du är just nu.

Håll kvar läsaren genom att hålla hen i handen genom hela texten och utelämna ingen viktig information.

3. Lätta upp informationen

Inte för mycket

Informationstäta texter är vanliga, eftersom man ofta vill få med så mycket som möjligt, men detta gör garanterat texten svårläst. Packa därför inte för mycket information i texten så att den blir tung och svårläst. Välj lagom med information och tänk igenom vad som är viktigast. Se till att din text svarar på frågorna: vad, varför, hur, var, när och vem?

Undvik att ge för mycket bakgrundsinformation och för långa onödiga utläggningar. Ifall denna information ändå måste vara med, så kan den i så fall läggas in längst ner på sidan.

Och inte för lite

Det är heller inte bra med en alltför informationstunn text. Läsare med lässvårigheter är varken hjälpta av ett uttunnat innehåll, eller av korta komprimerade texter. Textens begriplighet och läsbarhet beror i stället på samspelet mellan dess form och innehåll – mellan textens längd och dess informationstäthet.

4. Skriv det viktigaste först

Texten måste intressera läsaren. Ett knep är att så tidigt som möjligt tala om för läsaren varför hen ska läsa just detta – och skriva det viktigaste först. Genom att skriva det viktigaste först ger du läsaren de förkunskaper som är avgörande för att hen ska kunna ta till sig innehållet i texten och vilja fortsätta läsa.

Läsaren tycker om att redan i inledningen få en uppfattning om vad texten handlar om. Ett enkelt sätt att skriva en bra inledning är att kortfattat sammanfatta huvudtanken i texten i en enda mening, en så kallad kärnmening, som får inleda sidan.

Ett annat tips är att låta texten på sidan inleda med det enkla, och sedan öka i svårhetsgrad ju längre ner på sidan man kommer. Det är enklare att följa sådana texter, och webben är ett utmärkt medium för att fördela information på olika nivåer.

Inled även nya stycken med det viktigaste.

5. Använd informativa rubriker

Använd många och informativa rubriker som väcker intresse och lotsar läsaren genom texten. Genom att skriva tydliga och informativa rubriker som lyfter fram vad texten handlar om hjälper du läsaren att snabbt ta till sig innehållet och orientera sig i texten.

  • Huvudrubriken har stört betydelse – den har i uppgift att locka in läsaren och sammanfatta hela sidan innehåll
  • Underrubrikerna ska vara informativa – och har i uppgift att dela in sidans innehåll i olika avsnitt
  • Undvik rubriker som Inledning, Allmänt, och Information – dessa ger väldigt lite information om avsnittets innehåll

6. Ge texten en röd tråd

Se till att det finns en röd tråd i texten, genom att dela in den i stycken, och skriva meningar som hakar i varandra. Var inte rädd för att använda bisatser, så länge de inte blir för många i en och samma mening.

När du skriver stycken kan du följa principen en tank – ett stycke. Det gör det enklare för läsaren att hänga med, och erbjuder en vila, innan det är dags att ta itu med nästa tanke. En god styckeindelning gör också texten luftig, vilket särskilt hjälper de som inte är så vana vid att läsa. Alla måste känna att de är möjligt att ta sig igenom texten.

Låt meningarna hänga ihop så att läsaren lätt och smidigt kan följa dina tankegångar genom att låta meningarna haka i varandra. Det görs enklast genom hänvisning tillbaks till tidigare mening med hjälp av “den”, “dem” eller “de”, till exempel “Jag läste tipsen om hur man skriver begripliga texter. De var väldigt informativa och nyttiga.”

Ett annat tips är att lyfta fram orsak och verkan genom så kallade bindeord. Bindeord är små ord som binder samman meningar och avsnitt i texter och förenklar flytet för läsaren. Vanliga bindeord är “därför att”, “men”, “eftersom” och “på grund av”.

7. Skapa en relation till läsaren

Läsningen förenklas om texten intresserar läsaren. Ett bra sätt att fånga intresse kan vara att ge texten en personlig röst i form av “som du säkert känner till…” eller “som jag berättat tidigare…”.

Använd alltid ett språk som är tillmötesgående, klart och kortfattat. Använd en trevlig ton och tilltala gärna din läsare med “du-tilltal” för att göra texterna mer personliga.

8. Skriv lagom långa meningar

Välskrivna texter har en naturlig rytm. Den åstadkommer du genom att omväxlande skriva långa och korta meningar, där de längsta meningarna har 20 ord och de kortaste har ungefär 10 ord.

9. Skriv aktiva verb

Skriv många aktiva verb (Erika serverar kaffe) – undvik passiva verb (Kaffe serveras). Använder du aktiva verb blir relationen mellan orden mycket tydligare. Det ger också språket mer liv och märg.

10. Använd begripliga ord

För användare som har problem med att läsa, har orden stor betydelse för hur mycket man orkar läsa, eller hur mycket man förstår av en text. Därför ska du alltid sträva efter att skriva så konkret och enkelt som möjligt. Använd vardagsspråk och undvik svåra och krångliga ord.

Läs mer om begriplig text

Begriplig text (öppnas i ny flik)

Begripsam (öppnas i ny flik)

Vi på ETU både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument och webbar/appar tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Tillgängliga dokument

Tillgänglighetsgranskning

Utbildning inom tillgänglighet

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning