Användbarhet + digital tillgänglighet = sant

Användbarhet och digital tillgänglighet är två koncept som är nära sammankopplade i den digitala världen. Användbarhet handlar om hur lätt det är för användare att interagera med en digital produkt eller tjänst och uppnå sina mål på ett effektivt sätt. Digital tillgänglighet handlar å andra sidan om att säkerställa att alla människor, oavsett funktionshinder, har samma möjligheter att använda dessa produkter och tjänster.

Användbarhet

Användbarhet handlar om hur lätt och effektivt en produkt eller tjänst kan användas av användaren för att uppnå sitt syfte. Det inkluderar faktorer som enkelhet, tillgänglighet, effektivitet, pålitlighet och tillfredsställelse. Ett användarcentrerat tillvägagångssätt används oftast för att prioritera användbarhet vid design och utveckling av produkter och tjänster, för att se till att de uppfyller användares behov och krav.

En produkt eller tjänst som är användbar för vissa användare kan vara helt obegriplig eller svårt att använda för andra användare. Olika människor har olika förmågor, erfarenheter och preferenser, och det är därför viktigt att utforma digitala produkter och tjänster som är tillgängliga för alla.

Ett användbart system eller gränssnitt är användbart för att den som skapat det tänkt till och gjort rätt från början. För att göra det, behöver du sätta dig in i användarens situation redan från början av ditt projekt, när du gör din prototyp eller testar ditt system.

Här är några principer för att göra design med användbarhet i fokus:

 • Bra användning av skärmutrymmet (skärmdisposition och layout)
 • Bra navigation och lätt att orientera sig
 • Kontroll (användaren ska styra systemet, inte tvärtom)
 • Tydlig återkoppling (feedback)
 • Inmatning (minimera ställen där du måste mata in text, och gör det tydligt när det behövs)
 • Läsbarhet (teckenstorlek, typsnitt, ”luft”, kontrast)
 • Bra hjälpfunktioner och felmeddelanden
 • Felhantering (fel ska inte ha för stora konsekvenser)

Flera av dessa principer går hand i hand med vad som är just tillgänglig digital information.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet handlar om att säkerställa att information och digitala tjänster är tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Det omfattar åtgärder som att erbjuda alternativa format för information, exempelvis teckenspråk eller talande text, samt att utforma webbplatser och applikationer på ett sätt som gör dem användbara för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Syftet med digital tillgänglighet är att främja jämlikhet och inkludering för alla användare, oavsett deras bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar.

När man talar om digital tillgänglighet syftar man ofta på aspekter som syn, hörsel, rörelse eller kognitiva funktionshinder. Det kan handla om att se till att en webbplats fungerar bra med hjälp av läsprogram, att innehåll presenteras på ett tydligt sätt för personer med synnedsättning eller att navigera en webbplats enbart med hjälp av tangentbord för personer med rörelsehinder.

Till sin hjälp i det digitala tillgänglighetsarbetet kan man använda de riktlinjer som presenteras på webbriktlinjer.se:

 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
 • Ange sidans språk i koden
 • Ange språkförändringar i koden
 • Använd inte enbart färg för att förmedla information
 • Använd text, inte bilder, för att visa text
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
 • Benämn funktioner konsekvent
 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text
 • Bevara tillgänglighet vid konverteringar
 • Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
 • Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
 • Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
 • Erbjud alternativ till rörelsestyrning
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
 • Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
 • Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
 • Gör det möjligt att ångra klick
 • Gör en logisk tab-ordning
 • Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
 • Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden
 • Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
 • Respektera användarens inställningar
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
 • Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
 • Se till att koden validerar
 • Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
 • Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
 • Se till att text går att förstora utan problem
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
 • Skapa kortkommandon med varsamhet
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter
 • Skriv beskrivande sidtitlar
 • Skriv tydliga länkar
 • Syntolka videoinspelningar
 • Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
 • Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
 • Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
 • Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
 • Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Användbarhet + digital tillgänglighet

En produkt eller tjänst som är både användbar och digitalt tillgänglig har flera fördelar. Genom att inkludera alla användare, oavsett funktionshinder, skapa man en bredare målgrupp. Dessutom kan produkter och tjänster som är lätt att använda och tillgängliga bidra till att öka nöjdheten hos kunder och minska risken för missförstånd eller felaktig användning. Det kan också bidra till att öka tillgängligheten till digitala tjänster, vilket är viktigt för många människor som är beroende av det i dagens samhälle.

Kort sagt är användbarhet och digital tillgänglighet två centrala aspekter av en lyckad digital produkt eller tjänst, och de är båda avgörande för att säkerställa att alla användare får tillgång till och kan använda dessa tjänster på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Testa ifall din webbplats är användbar och tillgänglig? Läs då mer om våra användartester

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Vad innebär tillgänglighet – Ordlista

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning